Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procedury Diagnostyki Elektromedycznej w otolaryngologii szpitalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EL-Pdosz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procedury Diagnostyki Elektromedycznej w otolaryngologii szpitalnej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, elektroradiologia, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia praktyczne, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dobrowolska-Bąk, Piotr Malisz
Prowadzący grup: Jolanta Gawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania badań z zakresu diagnostyki elektromedycznej w otolaryngologii

Efekty kształcenia:

Wiedza:

• K_W39 - posiada szczegółową wiedzę dotyczącą podstaw technicznych i biofizycznych elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii , audiologii, czynnościowych metod badania układu oddechowego1 i ich zastosowań klinicznych;

• K_W42 - zna i rozumie podstawy techniczne, biofizyczne i fizjologiczne badań audiologicznych;

Umiejętności:

• K_U02 - potrafi wyjaśnić pacjentowi przebieg czekającego go badania diagnostycznego oraz zasady zachowania się po badaniu, wynikające z zasad ochrony radiologicznej otoczenia;

• K_U03 - potrafi skutecznie komunikować się z pacjentami, współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia;

• K_U09 - potrafi obsługiwać aparaturę elektromedyczną: elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, aparatów do czynnościowej diagnostyki układu oddechowego, audiologii, aparatury hemodializy1;

• K_U10 - posiada umiejętność oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji personelu technicznego elektroradiologii;

Kompetencje społeczne:

• K_K04 - stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu;

• K_K05 - okazuje szacunek pacjentowi i zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych;

• K_K06 - przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności praw pacjenta;

• K_K11 - przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy;

• K_K12 - przestrzega zasad etyki zawodowej;


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie umiejętności praktycznych na podstawie kryteriów oceny zamieszczonych w Dzienniczku Kształcenia Praktycznego na kierunku Elektroradiologia oraz prostej interpretacji wyników


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W39 - odpowiedź ustna

K_W42 - odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności:

K_U02 - pokaz czynności

K_U03 - pokaz czynności

K_U09 - pokaz czynności

K_U10 - interpretacja wyniku badania

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K04 - obserwacja 360 stopni (nauczyciel)

K_K05 - obserwacja 360 stopni (nauczyciel)

K_K06 - obserwacja 360 stopni (nauczyciel)

K_K11 - obserwacja 360 stopni (nauczyciel)

K_K12 - obserwacja 360 stopni (nauczyciel)


Metody dydaktyczne:

Demonstracja kliniczna

Udział w badaniach diagnostycznych w pracowni


Bilans punktów ECTS:

godziny kontaktowe:

- zajęcia praktyczne 12h

przygotowanie do zajęć: 12h

przygotowanie do zaliczenia: 6h

łącznie 30h = 1pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka zajęć praktycznych:

Nauka praktycznych umiejętności wykonywania badań audiometrycznych, prób błędnikowych i prób drożności jamy nosowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Iwankiewicz S., Ćwiczenia z otolaryngologii, WL, PZWL 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Śliwińska-Kowalska M., Audiologia kliniczna, wyd. Mediton, Łódź 2005.

2. Bystrzanowska T., Audiologia kliniczna PZWL

3. Janczewski i Letkowski, Otoneurologia, Warszawa 1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.