Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Human Resources for Health

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.EPH-HRfH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Human Resources for Health
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, spec. EZiZwOZ, stac. II st, 2rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Domagała
Prowadzący grup: Katarzyna Czabanowska, Alicja Domagała, Marcin Kautsch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) The main goal of this module is to present to the students current information regarding the health care market and practical tools of human resources management. On the basis of acquired theoretical knowledge in the area of Human Resources Management and skills connected with this knowledge, students obtain the fundamentals of the proper management of health care staff.

Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) Knowledge - student:

1. explains, compares and digest the rules of creation and implementation of the public health strategy and health politics in the field of human resources for health at the regional, national and international levels

2. knows, categorises, justifies the prinicples and rules for effective and efficient human resources management


Abilities - student:

3. proposes and plans solutions to various problems in the field of human resources for health


Social competencies - student:

4. is able to work and cooperate in a group


Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) basic knowledge of health care management

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Participation in the classes is obligatory.

The module will complete with a written examination whilst single classes will be credited based on the student presence, activity and ability to solve case studies during the classes and computer laboratory.

Final assessment: 70% - written exam, 30% -presentation prepared by students (students will prepare presentation focused on current problems of Human resources for health in their country).

Scores for the final assessment:

- sufficent (3,0) - 60-70%

- sufficient plus (3.5) - 71-79%

- good (db) - 80-86%

- good plus (4,5) - 87-92%

- very good (5,0) - 93-100%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) Effect 1: written examination (multiple choice test)

Effect 2: written examination (multiple choice test),

Effect 3: student’s presentation (prepared in pairs)

Effect 4: group work (during lessons)

Final rating: 70% - written exam, 30% -presentation prepared by students (students will prepare presentation on current problems of Human resources for health in their country).


Assessment of Effects 1-2: Results of the final written exam (multiple choice test):

2 –student wrote the test below 60% of the test,

3- student wrote the test on 60-70%

3,5 – student wrote the test on 71-79%

4 –students wrote the test on 80-86%

4,5 – student wrote the test on 87-93%

5- student wrote the test more than 93%


Asessment of Effect 3:

2 - Student is not able to propose any solutions of the problems.

3 – Student is able to propose limited solutions of th eproblems

4 – Student is able to propose different solutions of the problems

5 - Student is able to propose different solutions of the problems and can define the limitations and adventage of particular solutions.


Assessmet of Effect 4:

2 - Student does not work and cooperate in a group

3 -Student is able to work and cooperate in a group but only in limited scope, his/her activity is limited

4 - Student is able active work and cooperate in a group

5 - Student is able active work and active cooperate in a group and takes the lead in the group


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Seminars are performed with the assistance of audio-visual presentations with elements of discussion on presented issues. Seminars include small group work, brainstorming, case-studies, discussion and presentations prepared by students. Presentations concern topics of human resources for health in Poland as well as interesting example from other European Union countries. Independent learning includes hours engaged with essential reading of recommended literature for discussions during seminars and preparation of visual presentations.

Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) • preparation to classes, self-work: 25 hours - 1 ECTS

• participation in the seminar and written examination: 25 hours - 1 ECTS


Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Human resources for health: definition, characteristics, international comparison

2. The concept and scope of the labour market of health sector

3. Employment of medical staff (trends, shortages). Human resources planning

4. Education for health. Training and professional development

5. Motivation of health care personnel: incentives for health professional, financial and non-financial incentives, effective incentive scheme

6. Migration of health care workers - scale and reasons worldwide

7. The key international initiatives on Human Resourses for Health (e.g. WHO Human Resources Framework, Global Health Workforce Alliance)

Literatura: (tylko po angielsku)

• Buchan J., Perfilieva G. (2015), Making Progress Towards Health Workforce Sustainability in the WHO European Region, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2015

• European Union, (2012), EU level Collaboration on Forecasting Health Workforce Needs, Workforce Planning and Health Workforce Trends – A Feasibility Study,May 2012

• Malgieri A., Michelutti P.,Van Hoegaerden M. (eds) (2015), Handbook on Health Workforce Planning Methodologies Across EU Countries, DO52, Release 1, Bratislava

• Ono T., Lafortune G., Schoenstein M. (2013), Health Workforce Planning in OECD Countries: A Review of 26 Projection Models from 18 Countries, OECD Health Working Papers, No. 62, OECD Publishing

• World Health Organization (2014), A Universal Truth: No Health Without a Workforce

• World Health Organization (2010), Models and tools for health workforce planning and projections, Human Resources for Health Observer, 3, 2010

• Other documents prepared and distributed by lecturers

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.