Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie-Dysfunkcje w chorobach wewnętrznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-SM-DysChW-II Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie-Dysfunkcje w chorobach wewnętrznych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty seminaryjne, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Nowobilski
Prowadzący grup: Roman Nowobilski, Anna Spannbauer, Mirosław Szura, Agnieszka Śliwka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do analizy piśmiennictwa i selekcji metod badawczych, koniecznych do napisania pracy magisterskiej z uwzględnieniem metodologii pisania prac naukowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W14 zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

Umiejętności:

K_U14 używa argumentów w dyskusji w oparciu o wyniki własnych działań i przemyśleń

K_U15 posługuje się biegle w mowie i piśmie językiem fachowym w zakresie dziedziny związanej z fizjoterapią

K_U20 potrafi działać wspólnie lub samodzielnie w realizacji badań naukowych w dziedzinie fizjoterapii

K_U24 posiada umiejętność posługiwania się metodami i programami statystycznymi potrzebnymi do napisania pracy dyplomowej (magisterskiej)

Kompetencje społeczne:

K_ K03 dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii

K_K04 przestrzega właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem

K_K08 potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów fizjoterapii

K_K09 współpracuje z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

K_K11 okazuje dbałość o prestiż zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową


Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie pisania prac naukowych oraz podstawowe treści w zakresie przedmiotu metodologia badań naukowych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Kryteria II rok

- obecność i aktywność na seminariach, udział w dyskusjach seminaryjnych;

- zakończenie programu badań empirycznych; analiza statystyczna i interpretacja wyników badań,

- opracowanie i oddanie w formie pisemnej całej pracy magisterskiej;

Złożenie i obrona pracy magisterskiej na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W14 - rozmowa, dyskusja

W zakresie umiejętności:

K_U14 - rozmowa, relacja, dyskusja z prowadzącym

K_U15 - rozmowa, relacja, dyskusja z prowadzącym; ocena postępów w zakresie: stopnia zaawansowania w przygotowywaniu pracy magisterskiej

K_U20 - rozmowa, relacja, dyskusja z prowadzącym; ocena postępów w zakresie: stopnia zaawansowania w przygotowywaniu pracy magisterskiej

K_U24- rozmowa, relacja, dyskusja z prowadzącym; ocena postępów w zakresie: stopnia zaawansowania w przygotowywaniu pracy magisterskiej

W zakresie kompetencji społecznych:

K_ K03 - dyskusja z prowadzącym; ocena postępów w zakresie: stopnia zaawansowania w przygotowywaniu pracy magisterskiej

K_K04 - dyskusja z prowadzącym; ocena postępów w zakresie: stopnia zaawansowania w przygotowywaniu pracy magisterskiej

K_K08 - dyskusja z prowadzącym; ocena postępów w zakresie: stopnia zaawansowania w przygotowywaniu pracy magisterskiej

K_K09 - dyskusja z prowadzącym; ocena postępów w zakresie: stopnia zaawansowania w przygotowywaniu pracy magisterskiej

K_K11 - dyskusja z prowadzącym; ocena postępów w zakresie: stopnia zaawansowania w przygotowywaniu pracy magisterskiej

Metody dydaktyczne:

Praca własna pod kontrolą promotora

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach 60 godzin (łącznie 2 semestry)

Przygotowanie i obrona pracy 240 godzin

Łączna liczba godzin: 300 godzin = 10 pkt ECTS

Pełny opis:

- wybór tematyki pracy

- selekcja metod badawczych

- analiza piśmiennictwa

- wyłonienie grupy badawczej

- redagowanie pracy zgodnie z wytycznymi metodologii pisania prac naukowych

- współpraca z promotorem i zespołem terapeutycznym

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Helena Lenartowicz, Maria Kózka - Metodologia badań w pielęgniarstwie, PZWL, 2010

Literatura uzupełniająca:

w zależności od tematu pracy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.