Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-ZyC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie człowieka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: Ewa Błaszczyk-Bębenek, Beata Piórecka, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Jaśmina Żwirska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta w zakresie kształtowania prozdrowotnych zachowań z uwzględnieniem prawidłowego żywienia człowieka zdrowego i chorego.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W16 rozumie styl życia oraz modele zachowań prozdrowotnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka

Umiejętności:

K_U04 potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

Kompetencje społeczne:

K_K10 potrafi propagować i aktywnie kreować zdrowy styl życia i promocję zdrowia


Wymagania wstępne:

Podstawowe zagadnienia z dziedziny anatomii i fizjologii człowieka oraz pedagogiki w poszczególnych okresach rozwojowych człowieka.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest opracowanie instruktażu dla chorych na dietach eliminacyjnych, opracowanie programu edukacyjnego dla młodych matek i schematu działań w postępowaniu profilaktycznym żywienia niemowląt, dobór odpowiedniej diety w zależności od potrzeb pacjenta – stworzenie jadłospisu dla konkretnej grupy pacjentów.

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia jest udział we wszystkich ćwiczeniach (wymagana jest 100% frekwencja).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W16 - Test dydaktyczny-mieszany, obserwacja, studium przypadku

Kontrola ustna (studium przypadku i sytuacji, wywiad, obserwacja)

W zakresie umiejętności:

K_U04 - Kontrola pisemna; instruktaż dla pacjenta (opracowanie instruktażu dla chorych na dietach eliminacyjnych, opracowanie programu edukacyjnego dla młodych matek i schematu działań w postępowaniu profilaktycznym żywienia niemowląt, dobór odpowiedniej diety w zależności od potrzeb pacjenta

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K10 - samoocena


Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład konwersatoryjny, problemowy, dyskusja, prezentacja, degustacja, komponowanie jadłospisu

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 10 godzin

Udział w ćwiczeniach 10 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 40 godzin

Łączna liczba godzin: 60 godzin = 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Historia nauki o żywieniu, cele i zadania, człowiek i jego pokarm, normy żywieniowe, piramida żywności, niedobory żywieniowe.

2. Ustawodawstwo prawne w nauce o żywieniu, przepisy międzynarodowe, wytyczne unijne, programy edukacji zdrowotnej pod auspicjami Unii Europejskiej.

3. Mechanizmy regulacyjne spożywania pokarmu, trawienie i wchłanianie, katabolizm i anabolizm, wartość energetyczna pożywienia , specyfika przebiegu mechanizmów adaptacyjnych w układzie ABO w zakresie spożywania składników pokarmowych, trawienia i metabolizmu.

4. Składniki pokarmowe - ich rola, wartość odżywcza i zdrowotna (białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, składniki mineralne - awitaminoza i hiperwitaminoza),wpływ leków na metabolizm żywności.

5. Dodatki do żywności ( konserwanty, zagęszczacze, słodziki, antyutleniacze, emulgatory, niebezpieczne - E) i ich wpływ na trawienie i metabolizm oraz układ nerwowy człowieka, pseudoalergie, zaburzenia zachowania, koncentracji i uwagi, zanieczyszczenia i substancje antyodżywcze.

Ćwiczenia:

1.Żywienie w chorobach cywilizacyjnych - dietozależnych (miażdżyca, cukrzyca, otyłość, osteoporoza, zapalenie stawów, wrzody żołądka i dwunastnicy.

2. Zaburzenia odżywiania uwarunkowane psychicznie; wstręt do jedzenia, fobia, anoreksja, bulimia.

3.Etiopatogeneza schorzeń alergicznych i astmy- uwarunkowana alergią i/lub nietolerancją pokarmową

( przyczyny, rodzaje, objawy), zasady profilaktyki,

4.Rola diet eliminacyjnych w zapobieganiu i leczeniu schorzeń alergicznych i astmy, znaczenie probiotyków i prebiotyków.

5.Żywienie kobiet w ciąży, niemowląt i małych dzieci

( diety eliminacyjne, schemat żywienia naturalnego, schemat żywienia zamiennego; mieszanki początkowe, mieszanki następne, mieszanki lecznicze, kolejność wprowadzania pokarmów stałych), żywienie osób w wieku starszym, przewlekle chorych, żywienie w sporcie,

5. Rodzaje stosowanych diet leczniczych; dieta lekkostrawna, oszczędzająca, bogato białkowa, ubogotłuszczowa, bogato resztkowa, diety alternatywne, diety odchudzające- wady i zalety.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T.; „Kompendium wiedzy o żywieniu, żywności i zdrowiu”, WNPWN,Wa-wa,2006

2. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Grzymisławski H.; „Dietetyka”, WLPZWL, Wa-wa, 1999

3. Romański B., Bartuzi Z.; „ Alergia i nietolerancja pokarmowa problem społeczny i lekarski naszego stulecia’, Śląsk Sp.z o.o., Katowice, 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Gawęcki J.,Hryniewiecki L.; „Żywienie człowieka-podstawy nauki o żywieniu”, WNPWN,Wa-wa,1999

2. Maciejewska G.; „365 dni bez alergii’, Ośrodek Badań „Dziecko alergiczne”, Kraków, 2003

3. „Moja wędrówka”, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Kraków, 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.