Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie i diagnostyka w schorzeniach kręgosłupa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.PiDwSK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie i diagnostyka w schorzeniach kręgosłupa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, fizjoterpia, stacjonarne jednolite magisterskie, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Amarowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Berwecka, Tomasz Maicki, Maja Warzecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

- zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym jak i terapeutycznym.

- programowanie fizjoterapii w pracy z pacjentami w schorzeniach kręgosłupa


Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W06 zna sposoby oceny funkcjonalnej oraz diagnostyki obrazowej

i jej interpretacji w aspekcie rozpoznawania dysfunkcji narządu ruchu

K_W39 zna metody postępowania fizjoterapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych w tym różne formy aktywności dla osób ze specjalnymi potrzebami i zasady ich doboru.

Umiejętności:

K_U07 potrafi tworzyć, weryfikować i modyfikować program usprawniania osób z różnymi dysfunkcjami układu ruchu i innych narządów oraz układów, stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego oraz celów kompleksowej rehabilitacji;

K_U13 potrafi kontrolować przebieg i efektywność procesu fizjoterapii oraz identyfikować błędy i zaniedbania w procesie usprawniania

Kompetencje społeczne:

K_K02 jest gotów do określania zakresu swoich kompetencji zawodowych i świadomości własnych ograniczeń oraz zwrócenia się o pomoc do innych ekspertów w przypadku wątpliwości,


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

- test w formie pytań zamkniętych

Warunki:

- obecność na zajęciach

- aktywność na ćwiczeniach

Kryteria oceny końcowej:

91-100% - bdb

86-90% - +db

76-85% – db

71-75% - +dst

60-70% - dst

1-59% - ndst


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy

K_W06,K_W39 - Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, dopasowania, uzupełnień/z luką, mieszany)

W zakresie umiejętności

K_U07, K_U13 - Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna)

W zakresie kompetencji społecznych

K_K02 - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego


Metody dydaktyczne:

Wykłady informacyjne, prezentacje, spotkania seminaryjne, ćwiczenia praktyczne, pokaz, dyskusje.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie - 10 godzin

Udział w ćwiczeniach w pracowni umiejętności - 30 godzin

Praca własna studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 30 godzin

łącznie 90 godzin = 3 ECTS


Pełny opis:

Wykłady

W1

1.Budowa kręgosłupa

2. Patofizjologia kręgosłupa

3. Diagnostyka

4. Badania obrazowe

W2

1. Kinezyterapia w bólach krzyża .

2. Metody: McKenzie, Pilates, Szkoła Pleców, poizometryczna relaksacja mięśni, kinesiology taping w wybranych zespołach bólowych kręgosłupa.

3. Edukacja i profilaktyka zespołów bólowych kręgosłupa podczas czynności dnia codziennego.

W3

1. Leczenie farmakologiczne i operacyjne bólów krzyża.

2. Ergonomia pracy fizjoterapeuty.

3. Specyfika bólów krzyża w ciąży.

Ćwiczenia 1: Wiadomości wstępne, jednostki chorobowe kręgosłupa, testy funkcjonalne dla kręgosłupa

Ćwiczenia 2: Metoda McKenzie, w leczeniu i profilaktyce zespołów bólowych kręgosłupa. Czerwone flagi.

Ćwiczenia 3: Pilates, poizometryczna relaksacja mięśni, PNF

w zespołach bólowych kręgosłupa.

Ćwiczenia 4: Szkoła Pleców, kinesiology taping w wybranych zespołach bólowych kręgosłupa. Specyfika bólów krzyża w ciąży

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Gaździk T.S., Ortopedia i traumatologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016

2.Dziak A. Bóle i dysfunkcje kręgosłupa. Medicina Sportiva, Kraków 2007, wyd. 1.

3.Buckup K.: Testy kliniczne w badaniu kości stawów i mięśni Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

4.Nowotny J.: Podstawy fizjoterapii.cz. 3, Kasper, Kraków 2016

5.McKenzie R.[red. nauk. wyd. pl. Stengert T.] Wylecz swoje plecy. Med-Media, 2010

6.McKenzie R.[red. nauk. wyd. pl. Stengert T.] Wylecz swój kark. Med-Media, 2011 http://www.mckenzie.pl/

7.Adler. S., D. Beckers, M. Buck PNF w praktyce. Ilustrowany przewodnik, DB Publishing, 2014.

8.Evjenth O., Hambers J.: Muscle Stretching in Manual Therapy: A Clinical Manual, The Spinal Column and Tempro-mandibular Joint, Vol. 2, 1988

Literatura uzupełniająca:

1.Ackermann WP. Chiropraktyka ukierunkowana. Wydawnictwo Natura Medica, Poznań 2000.

2.Jorritsma W. Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej. Urban & Partner 2004

3.Frisch H., Roex J. Terapia manualna. Podręcznik wykonywania ćwiczeń. PZWL Warszawa 2008

4.Evienth O., Gloeck C. Lokalizacja objawów w obrębie kręgosłupa

i kończyn. Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś 2002.

5.Freddy M Kaltenborn Manual Mobilization of the Joints, Vol. 2: The Spine, 6th edition , Oslo 2012

6.Grygiel-Górniak- B, Puszczewicz, M., „Medycyna po dyplomie”, nr 09 (wrzesień) 2016, Diagnostyka bólu kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.