Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-Zc Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie człowieka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: Ewa Błaszczyk-Bębenek, Agnieszka Ostachowska-Gąsior, Jaśmina Żwirska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta w zakresie kształtowania prozdrowotnych zachowań z uwzględnieniem prawidłowego żywienia człowieka zdrowego i chorego.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W 16 rozumie styl życia oraz modele zachowań prozdrowotnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka

Umiejętności:

K_U04 potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

Kompetencje społeczne:

K_K10 potrafi propagować i aktywnie kreować zdrowy styl życia i promocję zdrowia


Wymagania wstępne:

Podstawowe zagadnienia z dziedziny anatomii i fizjologii człowieka oraz pedagogiki w poszczególnych okresach rozwojowych człowieka.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W 16 Test dydaktyczny-mieszany, obserwacja, studium przypadku

Kontrola ustna (studium przypadku i sytuacji, wywiad, obserwacja)

Kontrola pisemna (projekt programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki chorób dieto zależnych)

W zakresie umiejętności:

K_U04 Kontrola pisemna; instruktaż dla pacjenta (opracowanie instruktażu dla chorych na dietach eliminacyjnych, opracowanie programu edukacyjnego dla młodych matek i schematu działań w postępowaniu profilaktycznym żywienia niemowląt)

W zakresie kompetencji społecznych

K_K10 Samoocena


Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład konwersatoryjny, problemowy, dyskusja, prezentacja, degustacja, komponowanie jadłospisu

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 20 godzin

Przygotowanie do wykładów 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin

Łącznie 60 godzin pracy studenta = 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

Historia nauki o żywieniu, cele i zadania, człowiek i jego pokarm, normy żywieniowe, piramida żywności, niedobory żywieniowe.

Ustawodawstwo prawne w nauce o żywieniu, przepisy międzynarodowe, wytyczne unijne, programy edukacji zdrowotnej pod auspicjami Unii Europejskiej.

Mechanizmy regulacyjne spożywania pokarmu, trawienie i wchłanianie, katabolizm i anabolizm, wartość energetyczna pożywienia , specyfika przebiegu mechanizmów adaptacyjnych w układzie ABO w zakresie spożywania składników pokarmowych, trawienia i metabolizmu.

Składniki pokarmowe-ich rola, wartość odżywcza i zdrowotna (białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, składniki mineralne-awitaminoza i hiperwitaminoza),wpływ leków na metabolizm żywności.

Dodatki do żywności ( konserwanty, zagęszczacze, słodziki, antyutleniacze, emulgatory, niebezpieczne - E) i ich wpływ na trawienie i metabolizm oraz układ nerwowy człowieka, pseudoalergie, zaburzenia zachowania, koncentracji i uwagi, zanieczyszczenia i substancje antyodżywcze.

Żywienie w chorobach cywilizacyjnych- dietozależnych (miażdżyca, cukrzyca, otyłość, osteoporoza, zapalenie stawów, wrzody żołądka i dwunastnicy.

Zaburzenia odżywiania uwarunkowane psychicznie; wstręt do jedzenia, fobia, anoreksja, bulimia.

Etiopatogeneza schorzeń alergicznych i astmy- uwarunkowana alergią i/lub nietolerancją pokarmową ( przyczyny, rodzaje, objawy), zasady profilaktyki.

Rola diet eliminacyjnych w zapobieganiu i leczeniu schorzeń alergicznych i astmy, znaczenie probiotyków i prebiotyków.

Żywienie kobiet w ciąży, niemowląt i małych dzieci ( diety eliminacyjne, schemat żywienia naturalnego, schemat żywienia zamiennego; mieszanki początkowe, mieszanki następne, mieszanki lecznicze, kolejność wprowadzania pokarmów stałych), żywienie osób w wieku starszym, przewlekle chorych, żywienie w sporcie,

Rodzaje stosowanych diet leczniczych; dieta lekkostrawna, oszczędzająca, bogato białkowa, ubogotłuszczowa, bogato resztkowa, diety alternatywne, diety odchudzające- wady i zalety.

Literatura:

Literatura podstawowa;

1.Gawęcki J., Mossor-Pietraszewska T.; „Kompendium wiedzy o żywieniu, żywności i zdrowiu”, WNPWN,Wa-wa,2006

2.Gawęcki J., Hryniewiecki L., Grzymisławski H.; „Dietetyka”, WLPZWL, Wa-wa, 1999

3.Romański B., Bartuzi Z.; „ Alergia i nietolerancja pokarmowa problem społeczny i lekarski naszego stulecia’, Śląsk Sp.z o.o., Katowice, 2002

Literatura uzupełniająca;

1.Gawęcki J.,Hryniewiecki L.; „Żywienie człowieka-podstawy nauki o żywieniu”, WNPWN,Wa-wa,1999

2.Maciejewska G.; „365 dni bez alergii’, Ośrodek Badań „Dziecko alergiczne”, Kraków, 2003

3.„Moja wędrówka”, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, Kraków, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.