Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chirurgia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.RM2-Chi Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, ratownictwo medyczne, stacjonarne I stopnia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Herman, Mirosław Szura
Prowadzący grup: Paweł Bogacki, Maciej Chwała, Tomasz Gach, Rafał Solecki, Mirosław Szura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest dostarczenie podstawowych wiadomości z zakresu chirurgii oraz zapoznanie z podstawowymi zagrożeniami życia i zdrowia wynikającymi ze schorzeń chirurgicznych lub mogącymi wymagać interwencji chirurgicznej.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

K_W10 omówi patogenezę, objawy i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych

K_W39 przedstawi zasady wykonywania wybranych zabiegów inwazyjnych

W zakresie umiejętności:

K_U02 przeprowadzi wywiad z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia

K_U06 rozpozna stany nagłego zagrożenia zdrowia/życia

K_U07 zna zasady postępowania adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego/życia postępuje adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowia/życia

K_U10 ułoży pacjenta w pozycji właściwej w zależności od stanu zdrowia lub odniesionych obrażeń ciała

K_U34 zaopatrzy różne rodzaje ran

K_U35 zatamuje krwotok zewnętrzny

K_U94 rozpozna proces chorobowy w trakcie badania fizykalnego

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K06 ma świadomość zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K08 stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu


Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień i wcześniejsze zaliczenie przedmiotów: anatomia, fizjologia, patofizjologia, medyczne czynności ratunkowe z elementami farmakoterapii.

W trakcie zajęć studenta cechuje nienaganna postawa etyczna względem pacjentów i zespołu.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunki uzyskana zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach zgodnie z ustalonymi zasadami uczestnictwa

2. Aktywność na zajęciach

3. Ocenianie ciągłe

4. W ramach zajęć praktycznych bieżąca ocena wykonywanych czynności przy pacjencie uwzględniająca wiedzę merytoryczną, a także sprawność, szybkość, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole

Egzamin końcowy

Egzamin testowy po semestrze III


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W10 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W39 odpowiedź ustna, pokaz czynności, studium przypadku

W zakresie umiejętności:

K_U02 studium przypadku

K_U06 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U07 odpowiedź ustna

K_U10 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U34 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U35 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U94 odpowiedź ustna, studium przypadku

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K06 samoocena

K_K08 samoocena, obserwacja 360 stopni


Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny

Omawianie przypadków

Zajęcia praktyczne


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykład 15 godz.

Zajęcia praktyczne 40 godz.

Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 10 godz.

Razem obciążenie: 75 godz. = 3 ECTS (1 ECTS = 25-30 godz.)


Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Wywiad z chorym i świadkami zdarzenia. (ćwiczenia)

2. Badanie fizykalne chorego. (ćwiczenia)

3. Organizacja bloku operacyjnego. (ćwiczenia)

4. Instrumentarium chirurgiczne. (ćwiczenia)

5. Diagnostyka różnicowa schorzeń chirurgicznych. (wykłady, ćwiczenia)

6. Nowoczesne metody diagnostyczne w ostrych schorzeniach jamy brzusznej. (wykłady, ćwiczenia)

7. Zapalenie otrzewnej – rodzaje, przyczyny, patogeneza, objawy, ogólne zasady leczenia. (wykłady)

8. Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny. (wykłady)

9. Rana – rodzaje, zaopatrzenie, profilaktyka przeciw tężcowa. Desmurgia. (wykłady, ćwiczenia)

10. Przepuklina – rodzaje, powikłania. (ćwiczenia)

11. Niedrożność mechaniczna jelit. (wykłady, ćwiczenia)

12. Nowotwory układu pokarmowego. (wykłady, ćwiczenia)

13. Choroby nienowotworowe układu pokarmowego. (wykłady, ćwiczenia)

14. Ciała obce przewodu pokarmowego. (wykłady, ćwiczenia)

15. Choroba zakrzepowo-zatorowa. (wykłady)

16. Zator tętnicy płucnej. (wykłady)

17. Profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej. (wykłady, ćwiczenia)

18. Obrażenia narządów jamy brzusznej. (wykłady)

19. Obrażenia czaszkowo-mózgowe – mechanizm, rodzaje, objawy, wskazania do leczenia neurochirurgicznego. (wykłady)

20. Obrażenia narządów miednicy mniejszej. (wykłady)

21. Ocena ciężkości urazu. (wykłady, ćwiczenia)

22. Zator tętnic obwodowych. (wykłady, ćwiczenia)

23. Tętniak aorty. (wykłady, ćwiczenia)

24. Odmienności leczenia chirurgicznego u dzieci w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. (wykłady, ćwiczenia)

Stany nagłe w onkologii. (wykłady, ćwiczenia)

Literatura:

1. S. H. Plantz, J. Adler. Medycyna Ratunkowa. Urban &Partner. Wrocław, 2008

2. H. Sweetland, K. Convay, Chirurgia” Crash Course. Urban &Partner. Wrocław, 2004 lub nowsze

3. P. Gregory, I. Mursell S. Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym – Procedury zabiegowe, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2013

4. Głuszek. Chirurgia Podręcznik dla Wydziałów Nauk o Zdrowiu. Czelej. Lublin, 2008.

5. Interna Szczeklika mały podręcznik 2014/2015. Wyd. Medycyna Praktyczna, 2014;

Literatura uzupełniająca:

6. Bieżące standardy oraz publikacje polsko i anglojęzyczne wskazywane w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.