Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nagłe zagrożenia urologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.RM3-NZU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nagłe zagrożenia urologiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, ratownictwo medyczne, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chłosta, Wacław Lipczyński
Prowadzący grup: Jacek Kusionowicz, Wacław Lipczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami diagnostycznymi i terapeutycznymi stosowanymi w urologii. Przedstawione zostaną sposoby postępowania w nagłych zagrożeniach urologicznych.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

K_W10 omówi patogenezę, objawy i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych

K_W22 przedstawi specjalistyczne techniki diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w urologii


W zakresie umiejętności:

K_U02 przeprowadzi wywiad z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia

K_U03 udzieli pacjentowi informacji na temat istoty jego dolegliwości i o sposobie dalszego postępowania

K_U07 zna zasady postępowania adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego/życia postępuje adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowia/życia

K_U33 założy cewnik do pęcherza moczowego

K_U62 dokona wstępnej diagnozy w celu ustalenia interwencji

K_U94 rozpozna proces chorobowy w trakcie badania fizykalnego


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K06 ma świadomość zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K08 stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

K_K10 przestrzega praw pacjenta


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii

Forma i warunki zaliczenia:

Ocenianie ciągłe w trakcie zajęć praktycznych

Zaliczenie na ocenę semestr VI


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W10 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W22 pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej


W zakresie umiejętności:

K_U02 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U03 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U07 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U33 pokaz czynności

K_U62 odpowiedź ustna, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta

K_U94 odpowiedź ustna, studium przypadku


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K06 obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego), samoocena

K_K08 samoocena

K_K10 obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego), samoocena


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, multimedialny

Pokaz

Omawianie przypadków


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykłady: 15 godz.

Zajęcia praktyczne: 10 godz.


Praca własna studenta:

Przygotowanie się studenta do zajęć: 15 godz.

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu: 10 godz.


Razem obciążenie: 50 godz. = 2 ECTS (1 ECTS = 25-30 godz.)


Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wykłady:

- Rola ratownika przy udzielaniu pomocy w chorobach urologicznych. Symptomatologia chorób urologicznych. Diagnostyka obrazowa w urologii. Instrumentarium urologiczne. Podstawowe zabiegi urologiczne.

- Nagłe przypadki urologiczne. Urazy narządów układu moczowego u obu płci i narządów płciowych męskich.

- Kamica układu moczowego.

- Choroby męskich narządów płciowych. Choroby gruczołu krokowego.

Zajęcia praktyczne:

- Przeprowadzenie urologicznego badania podmiotowego i przedmiotowego chorego oraz interpretacji wyników badań.

- Ustalenie strategii postępowania diagnostycznego.

- Podstawy badania ultrasonograficznego jamy brzusznej.

- Postawienie wstępnego rozpoznania klinicznego na podstawie badania podmiotowego, przedmiotowego i badań dodatkowych oraz zaplanowania leczenia.

- Znajomość zasad działania i sposobów podawania leków stosowanych w urologii.

- Prawidłowe założenie cewnika do pęcherza moczowego.

Literatura:

Borkowski A. „Urologia” - podręcznik dla studentów; Wydanie 2, PZWL 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.