Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projections of health care expenditure and revenue

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-PHCER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projections of health care expenditure and revenue
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne-ścieżka III, zdrowie publiczne, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kocot, Christoph Sowada
Prowadzący grup: Ewa Kocot
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest dostarczenie studentom wiedzy dotyczącej najważniejszych czynników wpływających na wydatki i przychody sektora ochrony zdrowia ogólnie oraz w wybranym kraju. Po zaliczeniu modułu student potrafi skonstruować prosty model prognostyczny w zakresie wydatków i przychodów w ochronie zdrowia, biorąc pod uwagę główne ich determinanty oraz przedstawić wyniki analizy w postaci krótkiego raportu

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. opisuje źródła przychodów sektora ochrony zdrowia w wybranym kraju oraz główne czynniki wpływające na ich poziom

2. wyjaśnia wpływ głównych determinant wydatków na opiekę zdrowotną ogólnie i w wybranym kraju w szczególności


Umiejętności – student/ka:

3. znajduje, ocenia, analizuje i łączy informacje z różnych źródeł

4. konstruuje model prognostyczny wydatków i przychodów, interpretuje wyniki prognozy

5. przedstawia wyniki analizy w formie prezentacji i raportu


Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W12 w stopniu średnim; K_W31 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U23 w stopniu podstawowym; K_U21 i K_U22 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz finansowania systemu ochrony zdrowia, podstawowa znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia modułu jest udział w zajęciach oraz przygotowanie prognozy wydatków/przychodów w sektorze ochrony zdrowia dla wybranego kraju. Wyniki prognozy mają zostać zaprezentowane w formie pisemnej (raport).

Ocena końcowa jest uzależniona od liczby punktów otrzymanych w wyniku oceny raportu. Raport jest oceniany pod względem:

- kompletności i prawidłowości sporządzonej prognozy (0-5 punktów),

- struktury i treści referatu (0-5 punktów).

Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii oceny.

Skala ocen:

• 9,5-10 punktów: 5,0 (bardzo dobry);

• 8,5-9 punktów: 4,5 (dobry plus);

• 7,5-8 punktów: 4,0 (dobry);

• 6,5-7 punktów: 3,5 (dostateczny plus);

• 6 punktów: 3,0 (dostateczny)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wszystkie efekty kształcenia sprawdzone zostaną na podstawie, przygotowanego przez studenta na podstawie skonstruowanego przez niego/przez nią modelu prognostycznego.


Ocena końcowa jest uzależniona od liczby punktów otrzymanych w wyniku oceny raportu. Raport jest oceniany pod względem:

- kompletności i prawidłowości sporządzonej prognozy (0-5 punktów),

- struktury i treści raportu (0-5 punktów).

Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii oceny.


Metody dydaktyczne:

• prezentacje

• dyskusje

• ćwiczenia obliczeniowe w arkuszu Excel

• przygotowywanie modelu prognostycznego (Excel)


Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach; 16 godz. – 0.6 ECTS

• zebranie potrzebnych danych oraz przygotowanie projektu: 24 godz. – 0.9 ECTS

• analiza wyników oraz ich prezentacja w formie pisemnej: 15 godz. – 0.5 ECTS


Pełny opis:

1. Prognozy wydatków i przychodów w ochronie zdrowia – wstęp teoretyczny i przykłady.

2. Najważniejsze determinanty wydatków zdrowotnych oraz wprowadzenie ich do modelu prognostycznego.

3. Źródła przychodów sektora ochrony zdrowia w wybranym kraju, czynniki wpływające na poziom przychodów oraz wprowadzenie ich do modelu prognostycznego.

4. Przygotowanie prognozy wydatków i przychodów w sektorze ochrony zdrowia dla wybranego kraju.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• • European Commission (2017), The 2018 Ageing Report. Underlying Assumptions and Projection Methodologies, Institutional Paper 065 (part II.2)

• European Commission (2018), The 2018 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2016-2070), Institutional Paper 079, (part II.2)

Literatura uzupełniająca:

• Golinowska S., Kocot E., Sowa A. (2007), Health Expenditure scenarios in the New Member States: Country Report on Poland, ENEPRI Research Report No.47

• Przywara B. (2010), Projecting future health care expenditure at European level: drivers, methodology and main results, European Economy, Economic Papers 417

• Astolfi R., Lorenzoni L., Oderkirk J. (2012), A comparative Analysis of Health Forecasting Methods, OECD Health Working Papers, No. 59, OECD Publishing

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.