Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze i handlowe - przedmiot podstawowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-209 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze i handlowe - przedmiot podstawowy
Jednostka: Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 300 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dybiński, Michał Pyka, Marcin Spyra, Mirosław Stec, Grzegorz Suliński, Andrzej Szumański
Prowadzący grup: Marcin Spyra, Mirosław Stec, Andrzej Szumański
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kpgp/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=72
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Celem nauczania przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa spółek, prawa papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz prawa handlowego.

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny bez warunków wstępnych, zawierający 50 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Zaliczenie ćwiczeń nie jest przesłanką przystąpienia do egzaminu.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem uzyskiwanym w oparciu o całokształt pracy studenta, w szczególności aktywności i udziału merytorycznego w zajęciach, jakości sporządzanych dokumentów, ocen uzyskanych na sprawdzianach i kolokwiach oraz obecności.

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej dostateczną zwalnia z części egzaminu poświęconej zagadnieniom papierów wartościowych. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę dobrą lub bardzo dobrą powoduje podwyższenie pozytywnej oceny uzyskanej z egzaminu odpowiednio o pół stopnia w przypadku oceny dobrej lub o cały stopień w przypadku oceny bardzo dobrej z ćwiczeń.

Zapisy na egzamin jedynie poprzez system USOS. Istnieje możliwość podejścia do egzaminu po raz pierwszy w sesji poprawkowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zob. Formy i warunki zaliczenia.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład w wymiarze 1,5 godz. tygodniowo przez 2 semestry obejmuje normatywną problematykę przedmiotu, wzbogaconą o aktualne rzecznictwo i poglądy doktryny.

Ćwiczenia prowadzone są w formie konwersatoryjnej w wymiarze 1,5 godz. tygodniowo przez 2 semestry, ich przedmiotem jest analiza i omawianie instytucji prawa spółek i papierów wartościowych, tworzenie projektów dokumentów z praktyki obrotu gospodarczego, rozwiązywanie kazusów przygotowywanych przez prowadzących oraz wypełnianie urzędowych formularzy.

Bilans punktów ECTS:

9 punktów ECTS

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest prawo spółek, prawo papierów wartościowych i prawo handlowe, w tym prawo umów w obrocie gospodarczym.

Pełny opis:

Ogólnie rzecz biorąc, przedmiotem wykładu jest problematyka cywilnoprawna w zakresie stosunków prawnogospodarczych. Prócz problemów o charakterze ogólnym, wykład obejmuje zagadnienia tworzenia prawnego ustroju funkcjonowania, przekształcania i likwidacji podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek cywilnych i handlowych, prawo umów gospodarczych oraz prawo papierów wartościowych wraz z prawem giełdowym. Szczególny nacisk położono przy tym na nowe typy umów gospodarczych oraz na pojawiające się w praktyce, na tle orzecznictwa sądowego, problemy budzące wątpliwości przy stosowaniu przepisów prawa.

Literatura:

W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2018.

T. Mróz (red.), M. Stec (red.), Prawo gospodarcze prywatne, C.H. Beck, Wyd. 5, Warszawa 2018.

M. Stec (red.), System Prawa Handlowego, t. 4. Prawo instrumentów finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2016.

A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, C.H. Beck, wyd. 6, Warszawa 2019.

H. Kruk, M. Oczkowski, M. Pyka (red.), Prawo gospodarcze prywatne, C.H. Beck. Warszawa 2020.

Literatura wskazana przez prowadzących ćwiczenia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.