Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekspertyza sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3006 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Ekspertyza sądowa
Jednostka: Pracownia Kryminalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Wójcikiewicz
Prowadzący grup: Zuzanna Brożek-Mucha, Bogumiła Byrska, Andrzej Czubak, Tomasz Dziedzic, Bartosz Kowalski, Tomasz Kupiec, Wojciech Lechowicz, Marcin Michałek, Karolina Sekuła, Maciej Świętek, Jan Unarski, Ewa Wach, Jolanta Wąs-Gubała, Dariusz Wilk, Józef Wójcikiewicz, Dariusz Zuba
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kryminalistyka/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Nabycie przez studentów-przyszłych sędziów, prokuratorów, adwokatów i policjantów wiedzy w zakresie:

1. Znajomości ekspertyz sądowych,

2. Umiejętności oceny wyników i wartości diagnostycznej ekspertyz sądowych,

3. Znajomości statusu procesowego biegłego oraz opinii biegłego,

4. Znajomości metodologii nauk sądowych.


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin testowy, z pytaniami wymagającymi uzupełnienia. Maksymalna liczba punktów: 25.

Skala ocen:

13-15 3,0

16-17 3,5

18-19 4,0

20-21 4,5

22-25 5,0


Czas: 25 minut.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin testowy, z pytaniami wymagającymi uzupełnienia.(25 pytań)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

3 godziny wykładu tygodniowo. Metoda podająca - prezentacja multimedialna, wykład informacyjny.

Bilans punktów ECTS:

6 pkt ETCS.

6 pkt ETCS x 25 godzin = 150 godzin w tym:

76 godzin kontaktowych,

74 godziny niekontaktowe (praca własna studenta).

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Wykład: Łącznie 45 godzin wykładu.

Egzamin: 3 godziny.

Konsultacje wykładowców: 28 godzin.

Łącznie 76 godzin kontaktowych.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Prawo, rok 3

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów-przyszłych sędziów, prokuratorów, adwokatów i policjantów wiedzy w zakresie oceny ekspertyz w procesie sądowym.

Pełny opis:

1. Ekspert. (Meta)ekspertyza. Instytut Ekspertyz Sądowych.

2. Zabezpieczanie śladów. Ekspertyza daktyloskopijna.

3. Ekspertyza pisma i dokumentów.

4. Ekspertyza mechanoskopijna i traseologiczna.

5. Ekspertyza fonoskopijna.

6. Ekspertyza fizykochemiczna.

7. Ekspertyza antropologiczna.

8. Ekspertyza toksykologiczna.

9. Ekspertyza alkohologiczna.

10. Ekspertyza genetyczna.

11. Ekspertyza psychologiczna.

12. Ekspertyza wypadku drogowego.

13. Ekspertyza informatyczna.

14. Ekspertyza dzieł sztuki.

15. Ekspertyza statystyczna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Thorwald, Stulecie detektywów; Godzina detektywów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, 1992.

2. J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego, Dom Organizatora, Toruń 2009.

Uwagi:

Przedmiot specjalizacyjny (III - V rok)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.