Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3017 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Medycyna sądowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 4 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 26 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kłys
Prowadzący grup: Filip Bolechała, Tomasz Konopka, Paweł Kopacz, Piotr Kowalski, Artur Moskała, Danuta Piniewska-Róg, Sebastian Rojek, Ewa Rzepecka-Woźniak, Marcin Strona, Krzysztof Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość zadań medyka sądowego podczas oględzin zwłok na miejscu ich ujawnienia, zrozumienie zasad szacowania czasu zgonu na podstawie znamion śmierci [ K_W10(1), K_W13(2), K_W15(2), K_K09(2), K_U04(1), K_U17(3) ]

2. Wiedza o podstawach prawnych i zasadach przeprowadzania sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, stosowaniu przez medyków sądowych w określonych przypadkach zgonów dodatkowych technik sekcyjnych, rodzajach pobieranego materiału, zabezpieczenia podczas sekcji zwłok do dalszych badań, zasadach jego pobierania i przechowywania [ K_W02(1), K_W06(2), K_W10(2), K_W13(2), K_W15(2), K_U04(1), K_U06(1), K_U17(3), K_K02(2) ]

3. Zrozumienie definicji i znajomość rodzajów śmierci gwałtownej; zrozumienie pojęć nagłego zgonu z przyczyn chorobowych samoistnych [ K_W10(1), K_W15(1), K_U04(1), K_U10(1), K_U17(3)]

4. Znajomość podstaw prawnych i zrozumienie zasada sądowo-lekarskiego opiniowania na temat skutku biologicznego dla potrzeb postępowania karnego [ K_W02(1), K_W06(2), K_W10(2), K_W13(2), K_W15(2), K_U04(1), K_U08(1), K_U10(3), K_U17(3), K_K02(2) ]

5. Znajomość zasad badania i opiniowania sądowo-lekarskiego na temat uszczerbku na zdrowiu dla potrzeb cywilnych i odszkodowawczych na temat zdolności w czynnościach procesowych i w innych przypadkach badania osób żywych (np. w przypadkach podejrzenia zespołu dziecka maltretowanego czy ofiar gwałtów) [K_W06(2), K_W10(2), K_W13(2), K_W15(2), K_U04(1), K_U06(1), K_U17(3), K_K02(2) ]

6. Umiejętność różnicowania błędów i niepowodzeń medycznych [K_W06(2), K_W10(2), K_W13(2), K_W15(2), K_U04(1), K_U17(3), K_K02(2) ]

7. Umiejętność interpretacji wyników badań na zawartość alkoholu etylowego we krwi w ujęciu problematyki stanu nietrzeźwości [K_W06(2), K_W10(2), K_W13(2), K_W15(2), K_U04(1), K_U08(1), K_U17(3), K_K02(2) ]


Wymagania wstępne:

Spełnienie wymagań koniecznych do wpisu na III rok, zaliczenie kursu z kryminalistyki

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w dwóch sekcjach sądowo-lekarskich

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Końcowy egzamin testowy na ocenę

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykłady w postaci prezentacji multimedialnych,

Ćwiczenia: udział w sądowo-lekarskich sekcjach zwłok


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS t.j (4x 20 godz. = 80 godz. w tym:

-30 godzin kontaktowych

-50 godzin niekontaktowych - praca własna studenta: przygotowanie do zajęć, lektury, przygotowanie do egzaminu)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

przedmiot specjalizacyjny od III roku - obowiązek uczestnictwa w minimum 2 sekcjach sądowolekarskich

Pełny opis:

Oględziny zwłok na miejscu ich ujawnienia. Pośmiertne badania obrazowe. Technika sądowo - lekarskiej sekcji zwłok. Rodzaje obrażeń (w tym rany cięte, kłute, postrzały z broni palnej). Neurotraumatologia sądowo - lekarska. Problemy wypadkowości drogowej. Podstawowe zagadnienia z zakresu kryminalistyki (mechanoskopia). Porażenie prądem elektrycznym. Uduszenie gwałtowne. Wypadek, samobójstwo, zabójstwo. Dzieciobójstwo. Zespół maltretowanego dziecka. Zgony z przyczyn chorobowych samoistnych. Błąd medyczny. Opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych. Toksykologia sądowo - lekarska, problemy metodyczno - opiniodawcze. Hemogenetyka sądo-

wo-lekarska.

Literatura:

S. Raszeja, W. Nasiłowski, J. Markiewicz: "Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów Medycyny".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.