Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3020 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo handlowe
Jednostka: Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pyka, Andrzej Szumański
Prowadzący grup: Andrzej Szumański
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kpgp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na rozstrzyganie przypadków z zakresu międzynarodowego obrotu handlowego K_W10 (3), K_W12 (3), KW-13 (3), K_U6 (3), K_U7 (2), K_U8 (3), K_U9 (3), K_U10 (3), K_U11 (3), K-K01 (3), K-K02 (2),

2. Zrozumienie zasad i procedur rozstrzygania sporów w międzynarodowym obrocie handlowym, K_W10 (3), K_W12 (3), KW-13 (3), K_U6 (3), K_U7 (2), K_U8 (3), K_U9 (3), K_U10 (3), K_U11 (3), K-K01 (3), K-K02 (2),

3. Zrozumienie funkcji oraz ekonomicznych uwarunkowań prawnych międzynarodowego obrotu handlowego K_W01 (2), K_W03 (3), K_U01 (1), K-K02 (2)

4. Zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu metodologii międzynarodowego prawa handlowego oraz poszukiwania materiału normatywnego i doktrynalnego z tego zakresu. K_W14 (2), K_W15 (2), K_W16 (2), K_U16 (2), K-K01 (3)

5. Wskazanie możliwości dalszego osobistego rozwoju w obszarze poruszanej problematyki. K_K06 (1)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny bez warunków wstępnych. Egzamin obejmuje 50 pytań testowych wielokrotnego wyboru dotyczących ogólnej części międzynarodowego prawa handlowego, CISG, FIDIC oraz ADR.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny bez warunków wstępnych. Egzamin obejmuje 50 pytań testowych wielokrotnego wyboru dotyczących ogólnej części międzynarodowego prawa handlowego, CISG, FIDIC oraz ADR.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opowiadanie

Metody dydaktyczne:

Wykład i konsultacje z wykładowcą.

Bilans punktów ECTS:

5 pkt ECTS

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są umowy zawierane w międzynarodowej działalności handlowej a także sposoby rozstrzygania sporów między ich stronami.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie niezbędnych informacji potrzebnych praktykowi w procesie negocjowania kontraktów handlowych w międzynarodowym obrocie gospodarczym, a także rozstrzygania sporów wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania (naruszenia) tychże kontraktów. Wykład omawia źródła prawa jednolitego w handlu międzynarodowym / normy konwencyjne, tzw. soft law i lex mercatorial; obejmuje szczegółową analizę Konwencji Wiedeńskiej o Sprzedaży Międzynarodowej (podpisanej i ratyfikowanej przez Polskę). Reguł UNIDROIT dotyczących Międzynarodowych Kontraktów Handlowych, następnie INCOTERMS, zasad rozliczeń, a także pozasądowych form rozstrzygania sporów handlowych (koncyliacja, arbitraż, Med.-arb, mini-trail).

Literatura:

M. Pazdan (red.): Międzynarodowe prawo handlowe. Warszawa 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.