Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3043 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Matlak
Prowadzący grup: Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i praw pokrewnych; zapoznanie z podstawowymi regulacjami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych wynikającymi z konwencji międzynarodowych, prawa unijnego oraz polskiego ustawodawstwa; wyjaśnienie zagadnień praktycznych dotyczących prawa autorskiego na tle wybranych orzeczeń sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Efekty kształcenia:

1.Znajomość podstawowej terminologii, systematyki i instytucji prawa autorskiego. K_W02 (2), K_W04 (2), K_W06 (2), K_W10 (2), K_K02 (2)


2. Umiejętność zidentyfikowania podstawowych problemów prawnych prawa autorskiego w Polsce i Europie. K_W02 (2), K_W04 (2), K_W06 (1), K_W08 (1), K_W10 (3), K_W12 (2), K_W13 (3), K_W14(3), K_U06(3), K_U08 (3), K_U10 (3)


3. Poznanie orzecznictwa w zakresie prawa autorskiego oraz sposobów uzasadniania rozstrzygnięć prawniczych. K_W05 (1) ,K_W06 (1), K_W(10), K_W11 (2), K_W12 (2), K_W13 (3), K_W14 (3), K_U04(2), K_U06 (3), K_U07 (3), K_U08 (3), K_U09 (3), K_U11 (2)


4. Znajomość wpływu prawa międzynarodowego i unijnego na polskie prawo autorskie. K_W05(1), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W08 (1), K_W09 (2), K_W10 (2), K_W11 (1), K_W12 (1), K_W13 (2), K_W14 (3), K_W15 (2), K_W16 (2), K_U01 (1), K_U02 (3),K_U08 (2), K_U09 (2), K_U12 (3).


5. Pogłębiona znajomość relacji zachodzących pomiędzy systemem ekonomicznym i kulturowym a kształtem uregulowań prawa autorskiego, zrozumienie relacji pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi, K_W03 (2), K_U01 (3), K_K01 (2)


Wymagania wstępne:

Brak; zalecana znajomość prawa cywilnego.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu kazusów (90 minut). Zapisy na egzamin poprzez system USOS.

Egzamin, brak warunków wstępnych.

Zaliczenie z ćwiczeń podwyższa ocenę pozytywną z egzaminu o połowę stopnia.


Warunki zaliczenia ćwiczeń są ujęte w sylabusie dotyczącym ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny polegający na rozwiązywaniu kazusów (90 minut).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład, omawianie kazusów i orzecznictwa z ograniczonym uwzględnieniem metody interaktywnej.

Bilans punktów ECTS:

wykład – 45 godzin

egzamin – 2 godziny

konsultacje wykładowcy (dyżur) – 10 godzin

ćwiczenia – 30 godzin

konsultacje prowadzących ćwiczenia- 10 godzin

Łącznie godzin kontaktowych – 97

6 ECTS

6 ECTS t.j. (6 x 25 = 150) w tym:

97 godzin kontaktowych

53 godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi konstrukcjami prawa autorskiego i praw pokrewnych w oparciu o regulację wynikającą z polskiej ustawy, dyrektyw unijnych oraz orzecznictwo sądów polskich i TSUE. W ramach zajęć omawiane są takie zagadnienia jak przedmiot i podmiot ochrony, treść majątkowych i osobistych praw autorskich, roszczenia przysługujące w przypadku naruszeń, zasady obrotu prawami autorskimi, dozwolony użytek, a także podstawowe prawa pokrewne, zbiorowy zarząd prawami autorskimi oraz ocena kontraktów z punktu widzenia prawa konkurencji.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi konstrukcjami prawa autorskiego i praw pokrewnych w oparciu o regulację wynikającą z polskiej ustawy, dyrektyw unijnych oraz orzecznictwo sądów polskich i TSUE. W ramach zajęć omawiane są takie zagadnienia jak przedmiot i podmiot ochrony, treść majątkowych i osobistych praw autorskich, roszczenia przysługujące w przypadku naruszeń, zasady obrotu prawami autorskimi, dozwolony użytek, a także podstawowe prawa pokrewne, zbiorowy zarząd prawami autorskimi oraz ocena kontraktów z punktu widzenia prawa konkurencji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018;

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016;

W. Machała (red.), R.M. Sarbiński (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019;

D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, tom 13, wyd. 4, Warszawa 2017;

E. Laskowska-Litak (red.), R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2019.

Podstawowe akty prawne:

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Uzupełniające akty prawne:

- traktat WIPO o prawie autorskim sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.,

- traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.