Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International Commercial Mediation - warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3216 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: International Commercial Mediation - warsztaty
Jednostka: Katedra Prawa Europejskiego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kożuch
Prowadzący grup: Małgorzata Kożuch
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kpe/strona/index.php
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Przygotowanie studentów do wzięcia udziału
w Międzynarodowym Konkursie o Mediacji
w Sprawach Gospodarczych poprzez przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie negocjacji prawniczych i reprezentacji stron
w mediacji w sprawach gospodarczych według reguł ustanowionych przez Międzynarodową Izbę Handlową.

Prerekwizyt:

Prawo ustrojowe Unii Europejskiej - przedmiot podstawowy WPA-10.P-219
Prawo ustrojowe Unii Europejskiej - przedmiot podstawowy WPA-10.PZ-219

Wymagania wstępne:

Biegła znajomość języka angielskiego, studenci co najmniej trzeciego roku zostaną wybrani po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego wśród studentów prawa studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (maksymalnie 12 osób)

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie ustne,

ustna prezentacja stanowiska strony w zadanym stanie faktycznym, opracowanie strategi ujawniania faktów,

umiejętność logicznej argumentacji

ocenianie ciągłe interaktywnych ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uczestnicy warsztatów będą ocenieni na podstawie ich zaangażowania w stosunku do prezentowanych zagadnień i ich zastosowania w interaktywnych ćwiczeniach,

umiejętność logicznej argumentacji,

precyzja formułowania wniosków

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

warsztaty, symulacje postępowań mediacyjnych, prezentacje multimedialne, elementy wykładu

Bilans punktów ECTS:

7 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony w języku angielskim w formie warsztatów. Maksymalnie dwunastu wybranych studentów pozna praktyczne umiejętności negocjacji prawniczych oraz wiedzę na temat mediacji gospodarczej. Studenci będą pracować nad przygotowaniem do spraw przesłanych przez Organizatora konkursu. Najlepsze cztery osoby będzie reprezentować Wydział na konkursie w Paryżu

Pełny opis:

Przedmiot prowadzony w języku angielskim w formie warsztatów. Celem przedmiotu jest przedstawienie międzynarodowej mediacji gospodarczej. Maksymalnie dwunastu wybranych studentów zostanie wybranych w oddzielnym procesie rekrutacyjnym, z których najlepsze cztery osoby będzie reprezentować Wydział na konkursie w Paryżu. Kurs podzielony jest na trzy części. Pierwsza z nich polega na opanowaniu umiejętności negocjacji prawniczych zgodnych z Harvard Law School Program on Negotiation. Kolejna część jest poświęcona mediacji - zrozumieniem tej metody rozwiązywania sporów i zapozanniem z zasadami ustanowionymi przez Międzynarodową Izbę Handlową. Ostatni moduł warsztatów jest przeznaczony wyłącznie na przygotowanie do bieżącej edycji Konkursu. Studenci będą pracować nad sprawami przesłanymi przez Organizatora konkursu. Będą przygotowywać plany mediacji, wybierać odpowiednią strategię negocjacyjną i tworzyć możliwe warianty rozwiązań. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję spotkać się i pracować z najlepszymi praktykami w zakresie mediacji gospodarczej. W samym Konkursiebędą oceniani przez najlepszych na świecie mediatorów i uczonych z różnych kręgów kulturowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R.H. Mnookin, S.R. Peppet, A.S. Tulumello, Beyond Winning. Negotiating to Create Value
in Deals and Disputes

2. H.I. Abramson, Mediation Representation. Advocating in a Problem-Solving Process

3. ICC ADR Rules

4. Guide to ICC ADR Rules

5. Zasady Międzynarodowego Konkursu o Mediacji w Sprawach Gospodarczych

6. Stany faktyczne przysłane przez Organizatora Konkursu

7. Materiały z poprzednich edycji Konkursu

Literatura dodatkowa:

1. R. Fisher, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się

2. W. Ury, Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji

3. M. Bobrowicz, Mediacja. Jestem za

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.