Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the 10th to the 20th Century

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3255 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: The Jewish Self-Government in Poland and Central Europe from the 10th to the 20th Century
Jednostka: Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bryk
Prowadzący grup: Andrzej Bryk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Knowledge of the basic directions of the historical development of the legal status of the Jewish communities on Polish and Lithuanian territories on Central European backgrounds (as Czech, Hungary and Habsburgs possessions) during the period from the beginning of the formation of the state structures (X century) to the period of collapse of Polish-Lithuanian Commonwealth. Ability of the correct interpretation of factors of such development: K_W01 (2), K_W02 (3), K_W03 (2), K_W04 (2), K_W05 (3), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W08 (3), K_W09 (3), K_W12 (1), K_W15 (2), K_U01 (3), K_U02 (2), K_U03 (3), K_U05 (2), K_U12 (3), K_U13 (2), K_U16 (2), K_K01 (3), K_K10 (2)

2. Knowledge of the fundamental principles of the legal institutions of the Jewish Autonomy in the Commonwealth. Ability of a correct interpretation of factors of such development : K_W02 (3), K_W03 (2), K_W04 (2), K_W05 (3), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W08 (3), K_W09 (3), K_W11 (2) , K_W12 (2), K_U01 (3), K_U02 (2), K_U03 (3), K_U05 (2), K_K02 (2), K_K04 (2), K_U05 (2), K_U12 (3), K_U13 (2), K_U16 (2), K_K10 (2)

3. Knowledge about the law and the political system in the context of political, social and economic development and the ability to identify the most important phenomena of this process. K_W01 (2), K_W02 (3), K_W03 (2), K_W04 (2), K_W05 (3), K_W07 (3), K_W08 (3), K_W09 (3), K_U01 (3), K_U02 (2), K_U03 (3), K_U04 (2), K_U06 (2), K_U07 (2), K_U10 (2), K_U12 (3), K_U13 (2), K_U17 (2), K_K01 (3), K_K02 (2), K_K10 (2)

4. Ability to assess the evolution of the law and the political system of the Autonomy in Poland in a European context: K_W01 (2), K_W03 (2), K_W05 (3), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W08 (3), K_W09 (3), K_W10 (3),K_U01 (3), K_U02 (2), K_U03 (3), K_K04 (2), K_U05 (2), K_U07 (2), K_U12 (3), K_U13 (2), K_K01 (3), K_K02 (2), K_K10 (2)

5. Knowledge of the most important legal sources – “monuments of the legal history” - of the Jewish Autonomy in the Poland and Lithuania and the ability to interpret its impact in the social and historical context. K_W02 (3), K_W03 (2), K_W04 (2), K_W05 (3), K_W07 (3), K_W08 (3), K_W09 (3), K_W10 (3), K_W11 (2), K_W14 (2), K_U01 (3), K_U02 (2), K_U03 (3), K_U04 (2), K_U05 (2), K_U06 (2), K_U07 (2), K_U08 (2), K_U09 (2), K_U12 (3), K_U16 (2), K_K02 (2), K_K04 (2), K_K05 (2)

6. Critical analysis of the legal sources (legislation, case law from the epoch) with the correct use of the conceptual grid (conceptual apparatus) : K_W02 (3), K_W05 (3), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W08 (3), K_W09 (3), K_W10 (3), K_W11 (2), K_W12 (2), K_W14 (2), K_U03 (3), K_U04 (2), K_U05 (2) K_U06 (2), K_U07 (2),K_U08 (2), K_U09 (2), K_U10 (2), K_U12 (3), K_U17 (2), K_K04 (2), K_K05 (2)

7. Ability to obtain the necessary data for analysis (in the context of the support (completion) of current legal knowledge, especially support about historical context) : K_W01 (2), K_W03 (2), K_W08 (3), K_W14 (2), K_W15 (2), K_U01 (3), K_U03 (3), K_U06 (2), K_U07 (2), K_U08 (2), K_U09 (2), K_U16 (2), K_U17 (2), K_K01 (3), K_K06 (2)


Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Exam only (the form of an essay or presentation during the lecture also possible). No preconditions.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. It is possible to pass the exam in the form of an essay or presentation (delivered during the one of the lectures).

2. Written exam: multiple choice test (20 questions) and three descriptive questions (analysis indicated the problem).

Length of the test 45-60 minutes.

Registration for the exams via the USOS. (It is possible to enlist also during the lecture - ask the lecturer)

The possibility of entering (without preconditions) to test organized in advance on the last lecture. Registration for the exams for 1 month before the deadlines.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Lecture.

Traditional methods. interactive contact forms (analysis and interpretation of sources), computer presentation, self-development issues identified by the student under the supervision of lecturer.


Bilans punktów ECTS:

ECTS 125 (5x25 hours)

30 contacts hours

95 non-contact hours (students own works)


Skrócony opis:

The lecture presents a brief history of the Jewish Autonomy in the Polish and Lithuanian territories from the early monarchy to the fall of the Polish-Lithuanian Commonwealth. It is presented on the CE background: Czech Kingdom, Habsburgs’ possessions (Austria and other countries of the Sanctio Pragmatica 1713) and Hungarian Kingdom. In addition, discusses the constitutional institutions of state formations existing in the lands belonging to Polish and Polish political and historical traditions which influenced the Autonomy.

Pełny opis:

The lecture presents a brief history of the Jewish Self - Government and legal status of Jews and Jewish communities in the Polish and Lithuanian territories from the early monarchy to the fall of the Polish-Lithuanian Commonwealth (The Jewish Autonomy). It is presented on the CE background: Czech Kingdom, Habsburgs’ possessions (Austria and other countries of the Sanctio Pragmatica 1713) and Hungarian Kingdom. In addition, discusses the constitutional institutions of state formations existing in the lands belonging to Polish and Polish political and historical traditions which influenced the Autonomy. Lecture on the political issues of the period ends with a brief overview of the period beginning with the Partition of Commonwealth in 18th century to the communist era. The lecture focuses on shifting the rules of the Autonomy as the one of elements of the state system in the light of contemporary constitutional doctrine and political practice. The other block consists of the issues and the history of the legal status of Jewish communities on Polish and Lithuanian soil during the discussed period: sources of law in terms of sources of law-making and learning about the law, discuss the most important institutions of private law (civil) and their evolution, criminal institutions and their evolution, trial (criminal and civil) and the institutions of justice.

The lecture also deal with the particular problems of the history of the Jews and Jewish Autonomy in the Polish territories during the period of the Republic of Nobility as Commonwealth been called. It contains such questions: as the legal autonomy, confessions and religion and its protection, the serfdom and the emancipation, sources of law in terms of sources of law-making and learning about the law.

Literatura:

Basic:

Bryk Andrzej Jewish Autonomy in the Polish Lithuanian Commonwealth. Vol. 1, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2013

Additional:

1. Polish Law Throughout the Ages. edited by Wienczyslaw J. Wagner, Hoover Institution Press, Stanford University, California 1991

2. Jędruch Jacek, Constitutions, Elections and Legislatures of Poland, 1493-1993. A guide to Their History, EJJ Books, 1998 Second Edition

3. Davies Norman, God's Playground. A history of Poland, Oxford University Press, 2005

4. Evans R.J.W., Austria, Hungary, and the Habsburgs. Central Europe c. 1683 - 1867, Oxford University Press, 2006

Uwagi:

language of the lecture: ENGLISH

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.