Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Orzeczenia w postępowaniu cywilnym - warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3307 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Orzeczenia w postępowaniu cywilnym - warsztaty
Jednostka: Zakład Postępowania Cywilnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Sorysz
Prowadzący grup: Radosław Flejszar, Mariusz Sorysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:


1.Ma wiedzę o funkcjach, instytucjach, zasadach i normach prawa cywilnego procesowego w praktyce: K_W02 (3), K_W04 (3), K_W05 (3), K_W12 (3);

2.Ma pogłębioną wiedzę o miejscu poszczególnych instytucji procesowych w systemie prawa cywilnego procesowego oraz o relacji tego systemu z innymi systemami społecznymi: K_W03 (1), K_W11 (1), K_U01 (1);

3.Zna i rozumie procesy stosowania prawa, ma umiejętność identyfikacji stanów faktycznych, relewantnych przepisów i dokonywania subsumcji: K_W10 (3), K_W14 (2), K_U06 (3), K_U08 (3), K_U09 (3), K_U10 (3), K_U11 (3);

4.Zna i rozumie przyczyny naruszania prawa oraz konsekwencje tego zjawiska: K_W06 (2), K_U07 (2);

5.Ma świadomość konieczności i umiejętność podejmowania konkretnych działań na rzecz podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa: K_K04 (2);

6.Ma świadomość znaczenia etyki zawodowej i poprawnych relacji interpersonalnych dla wykonywania zawodu prawnika oraz z punktu widzenia społecznej oceny prawa: K_K03 (3), K_K08 (2), K_K09 (2);

7.Ma świadomość potrzeby podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami wymiaru sprawiedliwości: K_K02(1), K_K05 (3).Wymagania wstępne:

Zalecana znajomość podstaw postępowania cywilnego oraz struktury sądownictwa powszechnego

Forma i warunki zaliczenia:

1. Egzamin pisemny.

2. Opracowanie (w ramach samodzielnej pracy studenta) projektu określonego orzeczenia na podstawie wskazanego stanu faktycznego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru

Czas trwania egzaminu : 30 minut

Zapisy na egzamin za pośrednictwem systemu USOS


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład), formy kontaktu interaktywnego, opracowywanie orzeczeń na podstawie konkretnego stanu faktycznego.

Bilans punktów ECTS:

4 pkt ECTS x 25 godzin= 100 godzin

W tym:

50 godzin kontaktowych

50 godzin niekontaktowych (samodzielna praca studenta)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Orzeczenia w postępowaniu cywilnym (procesowym, nieprocesowym, egzekucyjnym) - ich funkcja.

2. Orzeczenia merytoryczne i formalne w postępowaniu cywilnym.

3. Orzeczenia sądu I instancji (ich rodzaje).

4. Orzeczenia sądu II instancji (ich rodzaje).

5. Orzeczenia Sądu Najwyższego (ich rodzaje)

6. Wpływ rodzaju powództwa na orzeczenie zapadające w postępowaniu cywilnym.

7. Zasady orzekania

1. (przedmiotu orzekania,

2. czasu orzekania,

3. podstawy orzekania).

8. Uzupełnienie orzeczenia.

9. Sprostowanie orzeczenia.

10. Wykładnia orzeczenia.

11. Wykonalność orzeczenia

12. Skuteczność orzeczenia.

13. Wady orzeczeń sądowych.

Pełny opis:

1. Orzeczenia w postępowaniu cywilnym (procesowym, nieprocesowym, egzekucyjnym) - ich funkcja.

2. Orzeczenia merytoryczne i formalne w postępowaniu cywilnym.

3. Orzeczenia sądu I instancji (ich rodzaje).

4. Orzeczenia sądu II instancji (ich rodzaje).

5. Orzeczenia Sądu Najwyższego (ich rodzaje)

6. Wpływ rodzaju powództwa na orzeczenie zapadające w postępowaniu cywilnym.

7. Zasady orzekania

1. (przedmiotu orzekania,

2. czasu orzekania,

3. podstawy orzekania).

8. Uzupełnienie orzeczenia.

9. Sprostowanie orzeczenia.

10. Wykładnia orzeczenia.

11. Wykonalność orzeczenia

12. Skuteczność orzeczenia.

13. Wady orzeczeń sądowych.

Literatura:

1.W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016;

2.Kodeks postępowania cywilnego. Tom I, Komentarz do artykułów 1 – 729, pod red. A. Góry – Błaszczykowskiej, Warszawa 2013;

3.H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2012;

4.K. Piasecki Wyroki sądów pierwszej instancji, sadów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych, Warszawa 2007;

5.E. Gapska Wady orzeczeń sądowych, Warszawa 2009;

6.M. Muliński. M. Sorysz Postępowanie cywilne w diagramach, Bielsko - Biała 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.