Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspólność praw podmiotowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-3336 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Wspólność praw podmiotowych
Jednostka: Katedra Prawa Cywilnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swaczyna
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Pogłębienie wiedzy o wspólności praw podmiotowych w różnych dziedzinach prawa cywilnego względem wykładu kursowego z prawa cywilnego.

Efekty kształcenia:

Student posiada szczegółową wiedzę w zakresie prawnej regulacji wspólności praw podmiotowych w obrębie zobowiązań, prawa rzeczowego, spadkowego i rodzinnego.

Student dostrzega odrębności i powiązania między przypadkami wspólności praw podmiotowych w różnych działach prawa cywilnego.

Potrafi rozwiązywać zagadnienia prawne powstające na tle stosowania przepisów o wspólności praw podmiotowych, posługując się różnymi metodami interpretacji prawniczej.


Wymagania wstępne:

Zdany egzamin z prawa cywilnego.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Rozwiązanie kazusu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład, analiza kazusów.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 30 h

• przygotowanie do egzaminu – 30 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 30 h


w sumie: 120 h = 4 pkt ECTS


Literatura:

Literatura podstawowa :

J. Biernat, Umowa o dział spadku, Warszawa 2008

M. Kłos, Wspólność majątku spadkowego, Warszawa 2004

E. Gniewek, Problem udziału we współwłasności (wspólności) łącznej, w: O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina (pod red. E. Gniewka), Kraków 2000;

B. Swaczyna, prawne konsekwencje wielopodmiotowości stron umowy sprzedaży. Zagadnienia wybrane, TPP 2001, nr 2

B. Swaczyna, Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, Warszawa 2004;

System Prawa Prywatnego. Tom 3. Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek. Warszawa 2013, rozdział VIII

System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań- część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2013, rozdział IV

System Prawa Prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015, rozdział X i XI

System Prawa Prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne, red. T. Smyczynski, Warszawa 2014, rozdział VI i VIII

A. Wąsiewicz, Charakter prawny współwłasności ułamkowej według Kodeksu cywilnego, RPEiS 1964, Nr 4

Literatura uzupełniająca

E. Drozd, Z problematyki wielości poręczycieli w świetle Kodeksu cywilnego, NP 1971, Nr 1

A. Klein, Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego, Wrocław 1976;

A. Klein, Istota solidarności biernej a stosunki prawne odpowiedzialności, w: Studia z prawa zobowiązań. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Alfredowi Ohanowiczowi (pod red. Z. Radwańskiego), Warszawa–Poznań 1979

Pecyna M., Współwłasność a wielopodmiotowość strony umowy w:, Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013

E. Płonka, Umowne przekształcenie współwłasności w częściach ułamkowych w spółkę cywilną, AUWr 1990, Prawo CLXXXVI

A. Wąsiewicz, Powstanie, istota i zniesienie współwłasności ułamkowej, Poznań 1965

A. Szpunar, O solidarności niewłaściwej, RPEiS 1980, Nr 4

D. Zawistowski, Powstanie i cechy zobowiązań in solidum, w: O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Alfreda Kleina (pod red. E. Gniewka), Kraków 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.