Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to Polish Commercial Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-ER-05 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Introduction to Polish Commercial Law
Jednostka: Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Oplustil, Marek Porzycki, Marcin Spyra
Prowadzący grup: Krzysztof Oplustil, Marek Porzycki, Marcin Spyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Umiejętność zrozumienia ekonomicznego kontekstu prawa handlowego oraz identyfikacji interesów uczestników obrotu gospodarczego: K_W03 (3), K_U12 (3), K_U17 (2)

2. Znajomość oraz umiejętność poprawnej interpretacji podstawowych zasad polskiego prawa handlowego: K_W08 (3), K_W13 (3), K_U02 (2), K_U06 (3), K_K02 (2), K_K04 (2)

3. Znajomość i umiejętność oceny ewolucji polskiego prawa handlowego na tle prawa UE oraz perspektyw jego dalszego rozwoju: K_W07 (2), K_W09 (2), K_U05 (3), K_U06 (3), K_K01 (2),

4. Umiejętność krytycznej analizy obowiązujących regulacji z zakresu polskiego prawa handlowego w świetle pojawiających się problemów praktycznych: K_W10 (3), K_W14 (2), K_W15 (2), K_U02 (2), K_U06 (3), K_U08 (3), K_U09 (3), K_U10 (3), K_U12 (3),

5. Umiejętność wyszukiwania danych z zakresu polskiego prawa handlowego, równoległej pracy z polskimi aktami prawnymi w oryginale oraz z tłumaczeniami: K_W15 (2), K_W16 (3), K_U15 (3), K_U16(3)

6. Umiejętność stosowania prawa handlowego w sposób prowadzący do wyników spójnych z prawem UE (pro unijna wykładnia prawa)

Wymagania wstępne:

wykłady w języku angielski tylko dla studentów – uczestników programu Erasmus

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, brak warunków wstępnych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie pytań opisowych i krótkich kazusów. Czas trwania egzaminu 90 minut.

Zapisy na egzaminy za pośrednictwem systemu USOS.


Metody dydaktyczne:

metoda tradycyjna (wykład) z elementami interaktywnymi (dyskusja)

Bilans punktów ECTS:

5 ECTS t.j (5 x 25 godz. = 125 godz.)

w tym:

63 godz. kontaktowe:

i 62 godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Skrócony opis:

Kurs ma zaprezentować panoramę polskiego prawa gospodarczego w kontekście prawnoporównawczym. Kurs będzie się koncentrował na trzech głównych filarach prawa gospodarczego: prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz dochodzeniu należności i upadłości. Wszystkie te trzy obszary są obecnie polem intensywnych zmian legislacyjnych wynikających z aktualnych zmian rynkowych, globalizacji ekonomii oraz integracji europejskiej. Celem kursu jest przedstawienie odpowiedzi polskiego prawodawcy na problemy wspólne dla międzynarodowej gospodarki a także ocena konkurencyjności polskiej legislacji w kontekście europejskich i nieeuropejskich systemów prawnych. Kurs ma przedstawić czynniki podstawowych obcych wpływów na polskie prawodawstwo (np. prawo europejskie, międzynarodowa praktyke obrotu gospodarczego, czy amerykanizację prawa gospodarczego). Kurs jest przeznaczony dla zagranicznych studentów na UJ, których znajomość ich narodowych systemów prawnych ma współtworzyć komparatystyczny aspekt kursu.

Kurs będzie koncentrował się na nowych problemach takich jak rozwój prawodawstwa związany z kryzysem finansowym, nowymi inicjatywami legislacyjnymi Unii Europejskiej oraz ich implementacja w prawie polskim a także konkurencją systemów prawnych

Pełny opis:

Kurs ma zaprezentować panoramę polskiego prawa gospodarczego w kontekście prawnoporównawczym. Kurs będzie się koncentrował na trzech głównych filarach prawa gospodarczego: prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz dochodzeniu należności i upadłości. Wszystkie te trzy obszary są obecnie polem intensywnych zmian legislacyjnych wynikających z aktualnych zmian rynkowych, globalizacji ekonomii oraz integracji europejskiej. Celem kursu jest przedstawienie odpowiedzi polskiego prawodawcy na problemy wspólne dla międzynarodowej gospodarki a także ocena konkurencyjności polskiej legislacji w kontekście europejskich i nieeuropejskich systemów prawnych. Kurs ma przedstawić czynniki podstawowych obcych wpływów na polskie prawodawstwo (np. prawo europejskie, międzynarodowa praktyke obrotu gospodarczego, czy amerykanizację prawa gospodarczego). Kurs jest przeznaczony dla zagranicznych studentów na UJ, których znajomość ich narodowych systemów prawnych ma współtworzyć komparatystyczny aspekt kursu.

Kurs będzie koncentrował się na nowych problemach takich jak rozwój prawodawstwa związany z kryzysem finansowym, nowymi inicjatywami legislacyjnymi Unii Europejskiej oraz ich implementacja w prawie polskim a także konkurencją systemów prawnych.

Plan kursu:

Część 1. Prawo spółek.

Zagadnienia ogólne dotyczące spółek; Spółki osobowe; Spółki kapitałowe; Podmiotowe restrukturyzacje spółek

Część 2. Prawo ryku kapitałowego i papierów wartościowych.

Struktura polskiego rynku kapitałowego i papiery wartościowe; Oferty publiczne, ujawnianie informacji i nadużycie na rynku; Firmy inwestycyjne; Obligacje i papiery dłużne; Fundusze inwestycyjne.

Część 3 – dochodzenie należności – zabezpieczenia wierzytelności, postępowanie egzekucyjne i upadłość

Zabezpieczenia wierzytelności; Postępowanie egzekucyjne; Postępowanie upadłościowe; Uznawanie i wykonalność orzeczeń oraz międzynarodowe postępowanie upadłościowe w prawie unijnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prezentacje i skrypty w języku angielskim autorstwa prowadzących przedmiot.

Literatura uzupełniająca:

Dostępne na rynku tłumaczenia ustaw z zakresu prawa gospodarczego na język angielski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.