Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The Law of International Commercial Contracts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-ER-26 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: The Law of International Commercial Contracts
Jednostka: Katedra Prawa Cywilnego
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0067-JSO
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tereszkiewicz
Prowadzący grup: Piotr Tereszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Wiedza o ekonomicznej i prawnej specyfice umów w międzynarodowym obrocie handlowym.

K_W01 (2), K_W02 (2), K_W03 (2), K_W07 (2), K_U04 (2), K_U06 (3)


2. Wiedza dotycząca metody ustalania prawa właściwego dla międzynarodowych transakcji handlowych.

K_W08 (2), K_W10 (3), K_W12 (2), K_W13 (3), K_W14 (3), K_U02 (3), K_U07 (3), K_U08 (3), K_U10 (3)


3. Wiedza o katalogu międzynarodowych źródeł prawa i instrumentów soft law odnoszących się do międzynarodowego obrotu handlowego i umów handlowych.

K_W15 (3), K_W16 (3), K_U09 (3), K_U16 (3)


4. Umiejętność posługiwania się terminologią angielskiego języka prawnego i prawniczego dotyczącego umów handlowych w obrocie międzynarodowym. Znajomość podstawowych reguł konstrukcji umów w systemach common-law.

K_U14 (2), K_U15 (3)


Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) For Polish students: Exam "Prawo cywilne" passed.

For Erasmus students: no entry requirements.

All students are invited to take the course. In particular, students with an interest in comparative private and commercial law as well as conflict of laws (private international law) are encouraged to take the course.

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Written exam (take-home essay). Details will be comprehensively explained in the lecture.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Interactive teaching method; lecture based on a multimedia electronic presentation, discussion, e-learning, student consultation during office hours.

Bilans punktów ECTS:

7 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) Not applicable.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture deals with rules and principles governing the process of establishing the law applicable to international commercial contracts. Furthermore, general principles of substantive law governing international commercial contracts are covered, including fundamental notions of English (common law) contract law and contract drafting methods.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The lecture deals with rules and principles governing the process of establishing the law applicable to international commercial contracts and major substantive rules and principles that govern such contracts.

The lecture comprehensively presents the provisions of Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).

Furthermore, the lectures covers sources of law as well as soft law instruments governing international commercial contracts, in particular the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980, CISG); the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts; the Incoterms Rules; the Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts.

Finally, fundamental notions of common law (in particular English) contract law are discussed, including English contract law terminology and contract drafting methods.

Literatura: (tylko po angielsku)

A comprehensive reader comprising all relevant legislative materials and bibliography will be provided at the first lecture.

Relevant materials will be distributed on the regular basis by the lecturer.

Uwagi: (tylko po angielsku)

The first lecture will be on 8 October 2020.

The link to the lecture channel in Ms Teams is as follows:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab0b8b8e0b9e84ebebdaadbae2ce04cf8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=74766c1a-177d-4cab-ad11-3c8b9249dc53&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.