Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium IV r.: Prawo prywatne międzynarodowe i postępowanie cywilne - dr hab. Piotr Mostowik

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.P-S4011 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium IV r.: Prawo prywatne międzynarodowe i postępowanie cywilne - dr hab. Piotr Mostowik
Jednostka: Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mostowik
Prowadzący grup: Piotr Mostowik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Dodatkowe strony WWW:

UWAGA:


Szanowni Państwo,

wstępne zapisy na seminarium IV roku drogą e-mailową.

Ostateczna lista osób, które zostaną przyjęte (8-10 osób), lub wiadomość o braku miejsca zostanie przekazana do 8 X.

Pozdrawiam, Piotr Mostowik

Cele kształcenia:

Seminarium przygotowuje do pisania pracy magisterskiej z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i prawa cywilnego.

Efekty kształcenia:

Znajomość podstaw aktualnego stanu cywilnego oraz umiejętność rozwiązywania w praktyce kazusów - problemów związanych z wielością systemów prawnych w zakresie prawa prywatnego (szeroko rozumianego prawa cywilnego), czyli z międzynarodowym obrotem prawnym w sprawach cywilnych.

Docelowo przygotowanie konspektu pracy magisterskiej z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego lub prawa cywilnego w obrocie międzynarodowym i przygotowanie do egzaminu magisterskiego.

Wymagania wstępne:

Preferencja dla studentów, którzy prawo prywatne międzynarodowe zaliczyli lub zaliczają na IV roku.

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w seminarium, wygłoszenie referatu i przedłożenie konspektu pracy magisterskiej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przyjęcie konspektu pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa.

Bilans punktów ECTS:

4 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Prawo, stacjonarne magisterskie

Skrócony opis:

Stan normatywny na podstawie następujących aktów normatywnych oraz aktów, które są w nich sygnalizowane (rozporządzenia unijne, konwencje międzynarodowe):

1) ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 nr 80, poz. 432 ze zm.)

2) część IV ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)

3) art. 34, 37, 87-91 i 241 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.)

4) Art. 67 ust. 4 i art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/2 ze zm., z uwzgl. zmian wynik. z Traktatu z Lizbony z dnia 13 grudnia 2007 r., Dz. U. 2009 r. Nr 203, poz. 1569).

Pełny opis:

Seminarium prowadzone zgodnie z regulaminem studiów.

Literatura:

Literatura, z którą seminarzysta powinien się zapoznać, zostanie indywidualnie uzgodniona.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.