Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia państwa i prawa polskiego - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.PZ-101cw Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Historia państwa i prawa polskiego - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Historii Prawa Polskiego
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0067-JNO
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 42 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kowalski
Prowadzący grup: Jakob Maziarz, Michał Ożóg, Jakub Pokoj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zapoznanie z aparatem pojęciowym nauki historii prawa. Nabycie umiejętności porównawczej analizy funkcjonowania instytucji prawnych w rozmaitych kontekstach społecznych (kultura prawna) i czasowych. Zakres przedmiotu obejmuję ziemie polskie w różnych epokach i polską kulturę prawną.

Efekty kształcenia:

Prawidłowe posługiwanie się pojęciami używanymi przez historię prawa. Umiejętność osadzenia poszczególnych instytucji prawnych w określonym miejscu i czasie. Umiejętność podstawowej analizy porównawczej rozmaitych instytucji prawnych na ziemiach polskich i zaliczanych do polskiej tradycji prawnej. W przypadku ćwiczeń umiejętności te skupiają się na problematyce źródeł oraz instytucji prawa prywatnego w Polsce.

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych. Przedmiot dostępny także dla studentów I roku.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie: frekwencja, zaliczone testy.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test: dwuczęsciowy test egzaminacyjny wzorowany na formie egzaminu końcowego. Część pierwsza: test wyboru. Część druga: udzielenie odpowiedzi na pytanie w formie krótkiego opracowania/opisu zagadnienia.


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - odczyt
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

analiza źródeł

praca w grupach

studium przypadku

interpretacja źródeł

wykład

Bilans punktów ECTS:

0 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

prawo, rok 1

Literatura:

Wacław Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego Tom 1 966-1795, wyd. II, Wolters Kluwer 2012 i późniejsze wydania.

Wojciech Witkowski, Artur Korobowicz, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Wolters Kluwer 2009.

Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2003 i późniejsze wydania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.