Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia doktryn politycznych i prawnych - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.PZ-201cw Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Historia doktryn politycznych i prawnych - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Barwicka-Tylek, Jacek Malczewski
Prowadzący grup: Iwona Barwicka-Tylek, Anna Ceglarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

1. Znajomość i umiejętność świadomego operowania pojęciami z zakresu nauk polityczno-prawnych (K_W11 (2); K_W12 (3); K_U04 (2); K_U07 (2)).

2. Dostarczenie narzędzi do obrony określonych rozwiązań prawnych w oparciu o wiedzę na temat składających się na ich zaplecze idei politycznych (K_W02 (2); K_U13 (3); K_U17 (3)).

Efekty kształcenia:

1. Znajomość najważniejszych doktryn polityczno-prawnych zachodniego kręgu kulturowego w ujęciu historycznym.

2. Znajomość historycznej ewolucji podstawowych zasad i instytucji politycznych i prawnych.

3. Umiejętność identyfikacji i krytycznej oceny założeń doktrynalnych leżących u podstaw instytucji życia politycznego i programów ugrupowań politycznych.

4. Zdolność świadomego prezentowania i uzasadniania własnych poglądów na państwo i prawo.

Forma i warunki zaliczenia:

obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie kolokwium

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

aktywność na zajęciach, kolokwia zaliczeniowe

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody dydaktyczne:

dyskusja nad tekstami źródłowymi

Bilans punktów ECTS:

0 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

prawo, rok 1

Literatura:

Historia myśli politycznej. Antologia tekstów, red. W. Bernacki i in., Kraków 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.