Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.PZ-3163 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym - warsztaty
Jednostka: Zakład Postępowania Cywilnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 21 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Malczyk
Prowadzący grup: Andrzej Olaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Ma wiedzę o funkcjach, instytucjach, zasadach i normach prawa cywilnego procesowego w praktyce:

K_W02 ( 3 ), K_W04 ( 3 ), K_W05 ( 3 ), K_W12 ( 3 );

2. Ma pogłębiona wiedzę o miejscu poszczególnych instytucji procesowych w systemie prawa cywilnego procesowego oraz o relacji tego systemu z innymi systemami społecznymi: K_W03 ( 1 ), K_W11 ( 1 ), K_U01 ( 1 );

Wymagania wstępne:

Zalecana znajomość podstaw postępowania cywilnego oraz struktury sądownictwa powszechnego.

Forma i warunki zaliczenia:

Złożenie wybranych ( przygotowanych w trakcie zajęć ) pism procesowych oraz test pisemny z zakresu praktycznej wiedzy niezbędnej przy sporządzaniu pism procesowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Opracowanie ( w ramach samodzielnej pracy studenta ) projektu określonych pism procesowych na podstawie wskazanego stanu faktycznego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Metody poszukujące, w tym metody ćwiczeniowo - praktyczne oparte na sporządzaniu pism procesowych na podstawie autentycznych dokumentów ( po usunięciu z nich danych osobowych ) a także na wykorzystaniu systemów informacji prawnych oraz zbiorów orzecznictwa i zbiorów pism procesowych; metody problemowe i sytuacyjne w celu rozwiązywania kazusów.

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych przy prawidłowym formułowaniu i sporządzaniu pism procesowych.

Pełny opis:

1. Zasada pisemności i zasada ustności.

2. System koncentracji materiału procesowego oparty na dyskrecjonalnej władzy sędziego ( koncepcja ciężaru wspierania postępowania ).

3. Pojęcie pisma procesowego.

4. Wymogi formalne i fiskalne pism procesowych.

5. Ograniczenia we wnoszeniu pism procesowych ( na gruncie koncepcji ciężaru wspierania postępowania ).

6. Rodzaje pism procesowych ( ze szczególnym uwzględnieniem pism przygotowawczych ).

7. Pozew ( zwykły i na formularzu ) oraz wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego.

8. Odpowiedz na pozew ( wniosek ).

9. Apelacja i odpowiedz na apelację.

10. Zażalenie.

11. Sprzeciw od wyroku zaocznego.

12. Zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

Literatura:

1. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, warszawa 2008;

2. Kodeks postępowania cywilnego, Tom I Komentarz do art. 1 - 729, pod red. A. Góra- Błaszykowska, Warszawa 2015;

3. H. Pietrzkowski, zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2012;

4. H. Pietrzkowski, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, warszawa 2012;

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.