Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - dla II roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-10.PZ-AII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Język angielski - dla II roku
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty dla programu - Prawo, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021"

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysława Gross-Kołoczek, Aleksandra Mrozowska-Potoczek, Małgorzata Stapińska, Maria Talaczyńska
Prowadzący grup: Władysława Gross-Kołoczek, Aleksandra Mrozowska-Potoczek, Maria Talaczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Osiągnięcie celów określonych przez Europejski System Kształcenia Językowego dla użytkowników na poziomie B2 + (plus)

Przygotowanie do egzaminu na poziomie B2+ (plus)Wymagania wstępne:

Znajomość j. angielskiego na poziomie B1/B2

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia pierwszego roku kursu jest obecność na wszystkich zajęciach, rzetelne do nich przygotowanie i aktywne uczestnictwo oraz uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z testu obejmującego materiał z całego roku.


Za zaliczenie z oceną w pierwszym terminie studenci otrzymują premię w postaci 2 pkt dodatkowych doliczanych do egzaminu końcowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem zaliczenia pierwszego roku kursu jest obecność na wszystkich zajęciach, rzetelne do nich przygotowanie i aktywne uczestnictwo oraz uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z testu obejmującego materiał z całego roku.

Celem testu jest sprawdzenie umiejętności:

*rozumienia ze słuchu

*rozumienia specjalistycznych tekstów prawniczych oraz tekstów o tematyce ogólnej

*posługiwania się słownictwem prawniczym oraz ogólnym

*praktycznego zastosowania gramatyki

*pisania krótkich form.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego

Metody dydaktyczne:

Praktyczna nauka metodą komunikatywno-eklektyczną (mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów, pogłębianie znajomości gramatyki, translacja)


Bilans punktów ECTS:

ECTS - 0 punktów

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Pierwszy rok trzyletniego kursu j. angielskiego, obejmuje specjalistyczny język prawniczy oraz ogólny na poziomie B2+(plus), zgodnie z wymaganiami Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Specjalistyczne ćwiczenia praktyczne z języka angielskiego w zakresie wszystkich umiejętności i sprawności lingwistycznych, tj. mówienie, rozumienie tekstów, rozumienie ze słuchu oraz pisanie, realizowane tak, aby użytkownik samodzielny na poziomie B2+(plus) potrafił zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych.

Literatura:

Materiały autorskie, teksty autentyczne opracowane przez lektorów specjalnie dla studentów prawa. Przykładowa tematyka: porównanie systemów prawnych w USA, Zjednoczonym Królestwie i Polsce, wybory i uprawnienia prezydenckie, słownictwo z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, deliktowego, umów, prawa pracy, spółek, ubezpieczeń, własności intelektualnej, prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego, przestępstw internetowych, zawodów prawniczych, reprezentacji, itp.

* Career Paths: LAW, V. Evans, J. Dooley, D .J. Smith; Express Publishing

* Introduction to International Legal English, A. Krois-Lindner, M. Firth, Translegal, Cambridge University Press

* International Legal English, A. Krois-Lindner, Translegal, Cambridge University Press

* Professional English in Use, LAW, G. D. Brown, S. Rice, Cambridge University Press

* Absolute Legal English, H. Callanan, L. Edwards, Delta Publishing

* Advanced Legal English for Polish Purposes, A. Mołdawska, Wolters Kluwer

* Legal English, M. Jakubaszek, Wydawnictwo C. H. Beck

* Practical English for Lawyers, A. Konieczna-Purchała, Wydawnictwo C.H. Beck

* Vocabulary for Law, D. Riley, L. Greasby, G. Śpiewak, Peter Collin Publishing Ltd.

* Outline of the US Legal System, Bureau of International Information Programs, US Dept. of State

* European Union English Course, A. Więcławska, Wiedza Powszechna

* Market Leader, Business Law, A.R. Widdowson, Financial Times, Pearson Longman

* Legal English, How to Understand and Master the Language of Law, W.R. McKay, H.E. Charlton,

* English for Polish Lawyers, G. Błaszczyk, V. Ptasińska, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich

* Key Legal Words, S. Kossakowska-Pisarek, B. Niepytalska, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw

* Test Your Professional English, LAW, N. Brieger, Penguin English Guides, Pearson Education Ltd.

* Lexicon of Law Terms, E. Myrczek, Wydawnictwo C. H. Beck

* Dictionary of Law Terms, E. Myrczek, Wydawnictwo C. H. Beck.

Uwagi:

Grupy C1 mają inny opis przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 42 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysława Gross-Kołoczek, Aleksandra Mrozowska-Potoczek, Małgorzata Stapińska, Maria Talaczyńska
Prowadzący grup: Władysława Gross-Kołoczek, Aleksandra Mrozowska-Potoczek, Maria Talaczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Osiągnięcie celów określonych przez Europejski System Kształcenia Językowego dla użytkowników na poziomie B2 + (plus)

Przygotowanie do egzaminu na poziomie B2+ (plus)Wymagania wstępne:

Znajomość j. angielskiego na poziomie B1/B2

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia pierwszego roku kursu jest obecność na wszystkich zajęciach, rzetelne do nich przygotowanie i aktywne uczestnictwo oraz uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z testu obejmującego materiał z całego roku.


Za zaliczenie z oceną w pierwszym terminie studenci otrzymują premię w postaci 2 pkt dodatkowych doliczanych do egzaminu końcowego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem zaliczenia pierwszego roku kursu jest obecność na wszystkich zajęciach, rzetelne do nich przygotowanie i aktywne uczestnictwo oraz uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z testu obejmującego materiał z całego roku.

Celem testu jest sprawdzenie umiejętności:

*rozumienia ze słuchu

*rozumienia specjalistycznych tekstów prawniczych oraz tekstów o tematyce ogólnej

*posługiwania się słownictwem prawniczym oraz ogólnym

*praktycznego zastosowania gramatyki

*pisania krótkich form.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego

Metody dydaktyczne:

Praktyczna nauka metodą komunikatywno-eklektyczną (mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów, pogłębianie znajomości gramatyki, translacja)


Bilans punktów ECTS:

ECTS - 0 punktów

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Pierwszy rok trzyletniego kursu j. angielskiego, obejmuje specjalistyczny język prawniczy oraz ogólny na poziomie B2+(plus), zgodnie z wymaganiami Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego.

Pełny opis:

Specjalistyczne ćwiczenia praktyczne z języka angielskiego w zakresie wszystkich umiejętności i sprawności lingwistycznych, tj. mówienie, rozumienie tekstów, rozumienie ze słuchu oraz pisanie, realizowane tak, aby użytkownik samodzielny na poziomie B2+(plus) potrafił zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych.

Literatura:

Materiały autorskie, teksty autentyczne opracowane przez lektorów specjalnie dla studentów prawa. Przykładowa tematyka: porównanie systemów prawnych w USA, Zjednoczonym Królestwie i Polsce, wybory i uprawnienia prezydenckie, słownictwo z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, deliktowego, umów, prawa pracy, spółek, ubezpieczeń, własności intelektualnej, prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego, przestępstw internetowych, zawodów prawniczych, reprezentacji, itp.

* Career Paths: LAW, V. Evans, J. Dooley, D .J. Smith; Express Publishing

* Introduction to International Legal English, A. Krois-Lindner, M. Firth, Translegal, Cambridge University Press

* International Legal English, A. Krois-Lindner, Translegal, Cambridge University Press

* Professional English in Use, LAW, G. D. Brown, S. Rice, Cambridge University Press

* Absolute Legal English, H. Callanan, L. Edwards, Delta Publishing

* Advanced Legal English for Polish Purposes, A. Mołdawska, Wolters Kluwer

* Legal English, M. Jakubaszek, Wydawnictwo C. H. Beck

* Practical English for Lawyers, A. Konieczna-Purchała, Wydawnictwo C.H. Beck

* Vocabulary for Law, D. Riley, L. Greasby, G. Śpiewak, Peter Collin Publishing Ltd.

* Outline of the US Legal System, Bureau of International Information Programs, US Dept. of State

* European Union English Course, A. Więcławska, Wiedza Powszechna

* Market Leader, Business Law, A.R. Widdowson, Financial Times, Pearson Longman

* Legal English, How to Understand and Master the Language of Law, W.R. McKay, H.E. Charlton,

* English for Polish Lawyers, G. Błaszczyk, V. Ptasińska, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich

* Key Legal Words, S. Kossakowska-Pisarek, B. Niepytalska, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw

* Test Your Professional English, LAW, N. Brieger, Penguin English Guides, Pearson Education Ltd.

* Lexicon of Law Terms, E. Myrczek, Wydawnictwo C. H. Beck

* Dictionary of Law Terms, E. Myrczek, Wydawnictwo C. H. Beck.

Uwagi:

Grupy C1 mają inny opis przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.