Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne i prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-A-16-O-I Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne i prawo finansowe
Jednostka: Katedra Prawa Finansowego
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja I stopnia, stacjonarna
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Serwacki
Prowadzący grup: Jerzy Serwacki
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kpf/strona/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Umiejętność samodzielnej analizy konstrukcji dowolnego podatku . K_W02 (2), K_U03 (2), K_K01 (2).

2. Znajomość cech charakterystycznych podatku i umiejętność ich zastosowania w konkretnej sytuacji. K_W01 (2), K_U02 (2), K_U12 (3)

3. Umiejętność poszukiwania informacji o przepisach prawa podatkowego i orzecznictwie podatkowym. K_W07 (2), K-U13 (2).

4. Umiejętność oceny jakości i dokonywania selekcji piśmiennictwa podatkowoprawnego przydatnego w praktyce stosowania prawa podatkowego K_W09(2) 5.Umiejętność załatwienia konkretnej sprawy podatkowej. K_W03 (2), K_W13(3) K_U01(3)

6. Umiejętność przygotowania projektu budżetu K_U04 (2)

7.Umiejętność podejmowania fachowych działań w dziedzinie wykonywania budżetu K_U13 (2)

8. Umiejętność rozstrzygania prostych, konkretnych problemów w sprawach dewizowych, celnych i bankowych. K_U01 (3).Wymagania wstępne:

Brak warunków wstępnych oraz dodatkowych.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, brak warunków wstępnych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru. Zapisy na egzamin za pośrednictwem systemu USOS. Dla studentów regularnie uczęszczających na wykłady możliwość przystąpienia do egzaminu przedterminowego. Zapisy na egzaminy przedterminowe na wykładach (pierwszeństwo zapisów dla studentów mających zaliczenie ćwiczeń).

Metody sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji podczas ćwiczeń: kolokwia, analiza tekstów prawnych.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład), formy kontaktu interaktywnego (ćwiczenia), uczestnictwo w konferencjach podatkowych oraz konkursach i warsztatach podatkowych dla studentów.

Bilans punktów ECTS:

11 pkt. ECTS x 25 godzin = 275 godzin

148 godzin kontaktowych

127 godzin pracy własnej studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

1.Pojęcie podatku i jego konstrukcja (analiza poszczególnych elementów konstrukcji)

2.Powstawanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań podatkowych

3.Elementy wiedzy o postępowaniu podatkowym

4.Prawo budżetowe: jednostki sektora finansów publicznych, szczegółowość budżetu, równowaga budżetowa, zmiany w budżecie w toku jego wykonywania, opracowywanie i uchwalanie budżetów, wieloletnie planowanie finansów publicznych

5. Podstawowe elementy wiedzy z zakresu prawa dewizowego

6.Podstawowe elementy wiedzy z zakresu prawa celnego

7.Podstawowe elementy wiedzy z zakresu publicznego prawa bankowego.

Pełny opis:

1.Pojęcie podatku i jego konstrukcja (analiza poszczególnych elementów konstrukcji)

2.Powstawanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań podatkowych

3.Elementy wiedzy o postępowaniu podatkowym

4.Prawo budżetowe: jednostki sektora finansów publicznych, szczegółowość budżetu, równowaga budżetowa, zmiany w budżecie w toku jego wykonywania, opracowywanie i uchwalanie budżetów, wieloletnie planowanie finansów publicznych

5. Podstawowe elementy wiedzy z zakresu prawa dewizowego

6.Podstawowe elementy wiedzy z zakresu prawa celnego

7.Podstawowe elementy wiedzy z zakresu publicznego prawa bankowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Brzeziński, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska, Prawo finansów publicznych, Toruń 2010

B. Brzeziński, Wprowadzenie do nauki prawa podatkowego, Toruń 2007

A. Olesińska, Prawo podatkowe, Toruń 2010

Literatura uzupełniająca:

A.Buczek, R. Kowalczek, J. Serwacki. K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, LexisNexis, Warszawa 2008

Uwagi:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Serwacki
Prowadzący grup: Jerzy Serwacki
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kpf/strona/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Umiejętność samodzielnej analizy konstrukcji dowolnego podatku . K_W02 (2), K_U03 (2), K_K01 (2).

2. Znajomość cech charakterystycznych podatku i umiejętność ich zastosowania w konkretnej sytuacji. K_W01 (2), K_U02 (2), K_U12 (3)

3. Umiejętność poszukiwania informacji o przepisach prawa podatkowego i orzecznictwie podatkowym. K_W07 (2), K-U13 (2).

4. Umiejętność oceny jakości i dokonywania selekcji piśmiennictwa podatkowoprawnego przydatnego w praktyce stosowania prawa podatkowego K_W09(2) 5.Umiejętność załatwienia konkretnej sprawy podatkowej. K_W03 (2), K_W13(3) K_U01(3)

6. Umiejętność przygotowania projektu budżetu K_U04 (2)

7.Umiejętność podejmowania fachowych działań w dziedzinie wykonywania budżetu K_U13 (2)

8. Umiejętność rozstrzygania prostych, konkretnych problemów w sprawach dewizowych, celnych i bankowych. K_U01 (3).Wymagania wstępne:

Brak warunków wstępnych oraz dodatkowych.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin, brak warunków wstępnych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny w formie testu wielokrotnego wyboru. Zapisy na egzamin za pośrednictwem systemu USOS. Dla studentów regularnie uczęszczających na wykłady możliwość przystąpienia do egzaminu przedterminowego. Zapisy na egzaminy przedterminowe na wykładach (pierwszeństwo zapisów dla studentów mających zaliczenie ćwiczeń).

Metody sprawdzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji podczas ćwiczeń: kolokwia, analiza tekstów prawnych.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody tradycyjne (wykład), formy kontaktu interaktywnego (ćwiczenia), uczestnictwo w konferencjach podatkowych oraz konkursach i warsztatach podatkowych dla studentów.

Bilans punktów ECTS:

11 pkt. ECTS x 25 godzin = 275 godzin

148 godzin kontaktowych

127 godzin pracy własnej studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

1.Pojęcie podatku i jego konstrukcja (analiza poszczególnych elementów konstrukcji)

2.Powstawanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań podatkowych

3.Elementy wiedzy o postępowaniu podatkowym

4.Prawo budżetowe: jednostki sektora finansów publicznych, szczegółowość budżetu, równowaga budżetowa, zmiany w budżecie w toku jego wykonywania, opracowywanie i uchwalanie budżetów, wieloletnie planowanie finansów publicznych

5. Podstawowe elementy wiedzy z zakresu prawa dewizowego

6.Podstawowe elementy wiedzy z zakresu prawa celnego

7.Podstawowe elementy wiedzy z zakresu publicznego prawa bankowego.

Pełny opis:

1.Pojęcie podatku i jego konstrukcja (analiza poszczególnych elementów konstrukcji)

2.Powstawanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań podatkowych

3.Elementy wiedzy o postępowaniu podatkowym

4.Prawo budżetowe: jednostki sektora finansów publicznych, szczegółowość budżetu, równowaga budżetowa, zmiany w budżecie w toku jego wykonywania, opracowywanie i uchwalanie budżetów, wieloletnie planowanie finansów publicznych

5. Podstawowe elementy wiedzy z zakresu prawa dewizowego

6.Podstawowe elementy wiedzy z zakresu prawa celnego

7.Podstawowe elementy wiedzy z zakresu publicznego prawa bankowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

B. Brzeziński, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska, Prawo finansów publicznych, Toruń 2010

B. Brzeziński, Wprowadzenie do nauki prawa podatkowego, Toruń 2007

A. Olesińska, Prawo podatkowe, Toruń 2010

Literatura uzupełniająca:

A.Buczek, R. Kowalczek, J. Serwacki. K. Święch, Prawo podatkowe. Kazusy, LexisNexis, Warszawa 2008

Uwagi:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.