Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo europejskie - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-A221-C-II Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo europejskie - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Prawa Europejskiego
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja II stopnia, stacjonarna
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Dudzik, Monika Niedźwiedź
Prowadzący grup: Monika Kawczyńska, Jakub Kozłowski, Małgorzata Kożuch
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/users/kpe/index.php
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Umiejętność stosowania prawa UE w indywidualnych i konkretnych sprawach.

Prerekwizyt:

Prawo europejskie - ćwiczenia WPA-A221-C-II

Wymagania wstępne:


Forma i warunki zaliczenia:


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:


Bilans punktów ECTS:


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

administracja, rok 1

Skrócony opis:

Celem ćwieczeń jest przygotowanie do egzaminu oraz nabycie umiejętności stosowania prawa UE w praktyce orzeczniczej organów administracji publicznej.

Pełny opis:

Celem ćwieczeń jest przygotowanie do egzaminu oraz nabycie umiejętności stosowania prawa UE w praktyce orzeczniczej organów administracji publicznej.

Literatura:

1. 25/62 Plaumann & Co. v. Komisja EWG

http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0025-1962-200406978-05_00.html

2. 26/62 van Gend & Loos

http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0026-1962-200406974-05_00.html

- Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy, s. 114

3. 6/64 Flaminio Costa p. Enel

http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0006-1964-200406979-05_00.html

- Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy, s. 27

4. 11/70 Internationale Handelsgesellschaft,

- Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, red. W. Czapliński, R. Ostrihansky,

P. Saganek, A. Wyrozumska, s. 44 i 313

- Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy, s. 76

5. 106/77 Simmenthal II

http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0106-1977-200406992-05_00.html

- Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy, s. 34

6. 8/81 Ursula Becker p. Finanzamt Münster-Innenstadt

http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0008-1981-200406997-05_00.html

- Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy, s. 202

7. 103/88 Fratelli Costanzo

- Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy, s. 89

8. C-6/90 i C-9/90 Francovich

http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0006-1990-200407021-05_00.html

- Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy, s. 872

9. C-91/92 Faccini Dori p. Recreb Srl

http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0091-1992-200406762-05_00.html

- Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy, s. 222

10. C-46/93 i 48/93 Brasserie du Pêcheur

http://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0046-1993-200406772-05_00.html

- Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy, s. 881

11. C-453/00 Kühne & Heitz NV p. Produktschap voor Pluimvee en Eieren

- Przegląd Prawa Europejskiego nr 3 (17) z 2004r., s.76

- Wybór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, red. M. Zdanowicz, s. 234

- Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy, s. 1008

12. C-392/04 i C-422/04 i-21 Germany GmbH oraz Arcor AG & Co. KG p. Bundesrepublik Deutschland z 2006 r.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0392:PL:HTML

13. C-397/01 Bernhard Pfeiffer i in. p. Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0397:PL:HTML

14. C-224/01 Gerhard Köbler p. Republice Austrii

- Przegląd Prawa Europejskiego nr 2 (16) z 2004r.

- Wybór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, red. M. Zdanowicz, s. 112

- Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy, s. 939

15. C-253/00 Muńoz y Cia S.A., Superior Fruticola S.A. p. Frumar Ltd

- Przegląd Prawa Europejskiego nr 1 (15) z 2004r.

- Wybór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, red. M. Zdanowicz, s. 112

- Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy, s. 179

16. C-304/02 Komisja Wspólnot Europejskich p. Republika Francuska

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0304:PL:HTML

- Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy, s. 842

17. C-265/03 Igor Simutenkov p. Ministerio de Educación y Cultura i Real Federación Española de Fútbol

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0265:PL:HTML

- Stosowanie Prawa Unii Europejskiej przez Sądy, s. 72

18. C 222/05 J. van der Weerd

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0222:PL:HTML

19. C 432/05 Unibet Ltd p. Justitiekanslern

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0432:PL:HTML

20. C 161/06 Skoma-Lux

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0161:PL:HTML

21. C-499/06 Halina Nerkowska p. ZUS Oddział w Koszalinie

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006J0499:PL:HTML

22. C-33/07 Ministerul Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti p. Gheorghe Jipie

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0033:PL:HTML

23. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2005 r. wydany

w sprawie K 18/04 (dotyczący Traktatu akcesyjnego)

- Zbiór Urzędowy OTK-A 2005/5/49

- Kwartalnik Prawa Publicznego, 2005, nr 4, str. 263

- http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/2005/K_18_04.doc

24. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2006 r. wydane w sprawie P 37/05

- Zbiór Urzędowy OTK-A 2006/11/177

- http://www.trybunal.gov.pl/OTK/teksty/otk/2006/P_37_05.doc

25. C-555/07 Seda Kücükdeveci przeciwko Swedex GmbH & Co. KG

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0555:PL:HTML

26. C-118/08 Transportes Urbanos,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0118:PL:HTML

27. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 marca 2011 r. sygn. II GZ 5/11

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E51CA97C74

28. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2010 r. sygn. I GSK 917/09

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/16FAC8F746

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.