Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publicznoprawne aspekty własności intelektualnej- ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-A269-C Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publicznoprawne aspekty własności intelektualnej- ćwiczenia
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja I stopnia, stacjonarna
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nicholas Ghazal, Joanna Wiszniewska
Prowadzący grup: Nicholas Ghazal, Joanna Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Czy przedmiot integrowany z Blackboardem:

tak

Cele kształcenia:

Student wie i potrafi rozpoznać mechanizmy chroniące własność intelektualną w działalności publicznej i administracyjnoprawnej.

Efekty kształcenia:

1.Znajomość podstawowej terminologii, systematyki i instytucji prawa własności intelektualnej K_W02 (2), K_W04 (2), K_W06 (2), K_W10 (2), K_K02 (2)


2. Identyfikacja podstawowych problemów prawnych prawa własności intelektualnej w Polsce i Europie. K_W02 (2), K_W04 (2), K_W06 (1), K_W08 (1), K_W10 (3), K_W12 (2), K_W13 (3), K_W14(3), K_U06(3), K_U08 (3), K_U10 (3)


3. Znajomość orzecznictwa w zakresie prawa własności intelektualnej, rodzaju podejmowanych decyzji, oraz sposobów uzasadniania rozstrzygnięć prawniczych. K_W05 (1) ,K_W06 (1), K_W11 (2), K_W12 (2), K_W13 (3), K_W14 (3), K_U04(2), K_U06 (3), K_U07 (3), K_U08 (3), K_U09 (3), K_U11 (2)


4. Zna wpływ prawa międzynarodowego i unijnego na polskie prawo własności intelektualnej. K_W05(1), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W08 (1), K_W09 (2), K_W10 (2), K_W11 (1), K_W12 (1), K_W13 (2), K_W14 (3), K_W15 (2), K_W16 (2), K_U01 (1), K_U02 (3),K_U08 (2), K_U09 (2), K_U12 (3).

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe - test wielokrotnego wyboru lub jednokrotnego wyboru

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium zaliczeniowe, weryfikacja poprawności udzielonych odpowiedzi; weryfikacja wypowiedzi ustnych studenta w czasie zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie kazusów i testów dydaktycznych, omawianie przypadków problemowych (granicznych) i orzecznictwa z uwzględnieniem metody interaktywnej, dyskusja i inne formy aktywizacji studentów.

Bilans punktów ECTS:

0 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.