Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo europejskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-AZ-221-O-II Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo europejskie
Jednostka: Katedra Prawa Europejskiego
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja II stopnia, niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Niedźwiedź
Prowadzący grup: Monika Niedźwiedź
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/users/kpe/index.php
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

1. Znajomość relacji i sposobów funkcjonowania krajowych oraz międzynarodowych instytucji publicznych, a także zależności między różnymi systemami prawa (K_W01) (3)

2. Zdobycie wiedzy o jednostce, jej prawach i obowiązkach względem innych jednostek i organów państwa (K_W05) (3)

3. Zdobycie wiedzy o sposobie funkcjonowania w sferze administracji instytucji prawa materialnego oraz procesowego w Polsce, Unii Europejskiej oraz organach i organizacjach międzynarodowych (K_W09) (3)

4. Wykorzystywanie i posługiwanie się wiedzą z zakresu nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzą interdyscyplinarną i pozyskiwać dane dla analizowania procesów i zjawisk w tym zakresie (K_U02) (3)

5. Umiejętność samodzielnego zebrania, zinterpretowania i wykorzystania instytucji prawa materialnego oraz procedury w celu podjęcia decyzji stosowania prawa (K_U03) (3)


Prerekwizyt:

Prawo europejskie WPA-AZ-221-O-II

Wymagania wstępne:


Forma i warunki zaliczenia:


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:


Bilans punktów ECTS:


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

administracja, rok 1

Skrócony opis:

Przedmiot "Prawo europejskie" na kierunku Administracja obejmuje wykład

i ćwiczenia prowadzone w języku polskim. Na studiach stacjonarnych przedmiot

obejmuje 45 godzin lekcyjnych wykładu oraz 30 godzin lekcyjnych ćwiczeń. Na studiach

niestacjonarnych przedmiot obejmuje 28 godzin lekcyjnych wykładu oraz 28 godzin lekcyjnych

ćwiczeń. Zaliczenie przedmiotu następuje w formie pisemnego egzaminu.

Przedmiot ma na celu przekazanie studentom wiedzy z

zakresu prawa Unii Europejskiej, ze szczeglnym uwzględnieniem w

treści nauczania kierunku studiów. Dlatego też nacisk położony jest na

stosowanie prawa UE przez państwa członkowskie, ze szczególnyn uwzględnieniem

organów administracji publicznej oraz elementy europejskiego prawa administracyjnego.

Tematyka wykłady zostanie przedstawiona w trzech bokach tematycznych:

I. Zagadnienia wprowadzającej i ogólne

II. Relacja między prawem UE a prawem krajowym. Stosowanie prawa UE przez

organy państw członkowskich

III. Elementy europejskiego prawa administracyjnego

Pełny opis:

Przedmiot "Prawo europejskie" na kierunku Administracja obejmuje wykład

i ćwiczenia prowadzone w języku polskim. Na studiach stacjonarnych przedmiot

obejmuje 45 godzin lekcyjnych wykładu oraz 30 godzin lekcyjnych ćwiczeń. Na studiach

niestacjonarnych przedmiot obejmuje 28 godzin lekcyjnych wykładu oraz 28 godzin lekcyjnych

ćwiczeń. Zaliczenie przedmiotu następuje w formie pisemnego egzaminu.

Przedmiot ma na celu przekazanie studentom wiedzy z

zakresu prawa Unii Europejskiej, ze szczeglnym uwzględnieniem w

treści nauczania kierunku studiów. Dlatego też nacisk położony jest na

stosowanie prawa UE przez państwa członkowskie, ze szczególnyn uwzględnieniem

organów administracji publicznej oraz elementy europejskiego prawa administracyjnego.

Tematyka wykłady zostanie przedstawiona w trzech bokach tematycznych:

I. Zagadnienia wprowadzającej i ogólne

II. Relacja między prawem UE a prawem krajowym. Stosowanie prawa UE przez

organy państw członkowskich

III. Elementy europejskiego prawa administracyjnego

Literatura:

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Prawo i instytucje Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniajaca:

J. Barcz (red.), „Ustrój Unii Europejskiej”, Tom 1 i 2, Wyd. 2, EuroPrawo Warszawa 2010;

M. Ahlt, M. Szpunar, „Prawo Europejskie”, Wyd. 5, C.H. Beck 2011

M. M. Kenig – Witkowska (red.), „Prawo Instytucjonalne Unii Europejskiej”, Wyd. 5, C.H. Beck 2011;

A. Kuś (red.), „Prawo UE z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony”, Lublin 2010;

J. Maliszewska-Nienartowicz, „System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej”, Toruń 2

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.