Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rolne - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-AZ154-C Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo rolne - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Prawa Rolnego
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja I stopnia, niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Blajer
Prowadzący grup: Patryk Bender
Strona przedmiotu: http://www.law.uj.edu.pl/~kpr/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

-

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia jest poznanie rozwiązań prawnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa rolnego, zarówno o charakterze cywilistycznym jak i administracyjnym. Zajęcia uwzględniają również rozwiązania prawne, których źródłem są zarówno regulacje ustawodawstwa europejskiego, jak i prawa krajowego.

Wymagania wstępne:

Brak wstępnych wymagań

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia fakultatywne, możliwość otrzymania zaliczenia na podstawie przygotowania, aktywności oraz zdania kolokwiów Niezbędna jest również odpowiednia frekwencja na zajęciach (dopuszczalne są maksymalnie dwie nieusprawiedliwione nieobecności).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej lub ustnej; zaliczenie ćwiczeń powoduje podwyższenie pozytywnej oceny z egzaminu. Zaliczenie ćwiczeń polega na rozwiązaniu kolokwium zaliczeniowego lub aktywności na zajęciach.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

0 ECTS

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą następującej problematyki z zakresu prawa rolnego:

1. Gospodarowanie państwowymi nieruchomościami rolnymi

2. Scalanie i wymiana gruntów rolnych

3. Ochrona gruntów rolnych i leśnych

4. Ubezpieczenia społeczne rolników

5. Kontraktacja i grupy producentów rolnych

6. Obrót nieruchomościami rolnymi

7. Dziedziczenie gospodarstw rolnych

8. Prawne aspekty akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa

Literatura:

Literatura podstawowa - podręcznik Prawo rolne pod red. P. Czechowskiego, WoltersKluwer 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.