Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli ustrojowej i społecznej - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-AZ218-C-II Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Historia myśli ustrojowej i społecznej - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych
Grupy: Przedmioty dla programu - Administracja II stopnia, niestacjonarna
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Barwicka-Tylek, Jacek Malczewski
Prowadzący grup: Anna Ceglarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

1. Znajomość i umiejętność świadomego operowania pojęciami z zakresu nauk polityczno-prawnych (K_W11 (2); K_W12 (3); K_U04 (2); K_U07 (2)).

2. Dostarczenie narzędzi do obrony określonych rozwiązań prawnych w oparciu o wiedzę na temat składających się na ich zaplecze idei politycznych (K_W02 (2); K_U13 (3); K_U17 (3)).

Efekty kształcenia:

1. Znajomość najważniejszych doktryn polityczno-prawnych zachodniego kręgu kulturowego w ujęciu historycznym.

2. Znajomość historycznej ewolucji podstawowych zasad i instytucji politycznych i prawnych.

3.Umiejętność identyfikacji i krytycznej oceny założeń doktrynalnych leżących u podstaw instytucji życia politycznego i programów ugrupowań politycznych.

4. Zdolność świadomego prezentowania i uzasadniania własnych poglądów na państwo i prawo.

Forma i warunki zaliczenia:

obecność na zajęciach, pozytywne zaliczenie kolokwium

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

aktywność, kolokwia

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

dyskusja

Bilans punktów ECTS:

0 ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

administracja, rok 1

Literatura:

1. Podręcznik: I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Warszawa 2009.

2. Materiały pomocnicze: Historia myśli ustrojowej i społecznej. Wybór źródeł, red. M. Jaskólski i in., Kraków 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.