Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Resolving IP and technology disputes through mediation and arbitration

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-IP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Resolving IP and technology disputes through mediation and arbitration
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-E160-2SO
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Ożegalska-Trybalska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) Student will acquire comprehensive understanding of alternative dispute resolution (ADR) procedures to resolve intellectual property (IP) and technology disputes out of court, including mediation, arbitration, expedited arbitration, expert determination and domain name dispute resolution procedures

Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) 1. Student knows procedures of an enforcement of intellectual property rights through alternative dispute resolution and properly applies his knowledge to identify conflicts and infringements of IP, in particular in on-line environment K_W08, K_U032. Student knows main differences of resolving IP and technology disputes through ADR and court litigation, is able to make critical assessment of possible option for the enforcement of IP rights and identify and choose the most appropriate dispute resolution procedure in a given case, and is aware of responsibilities for taken decisions, K_W08, K_U06, K_K01


3. Student knows how to draft dispute resolution clauses and how to submit IP disputes to ADR K_W08)


Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Written exam

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) Written exam

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Lectures, interactive presentations and practical case scenarios

Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 3 points ECTS x 25 hours = 75 hours, including:

- 40 contact hours (lecture, office hours in form of online consultation, exam)

- 35 non-contact hours (student’s own work: preparation for classes, preparation for the exam, reading the publications recommended by the lecturer


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) Not applicable

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Alternative dispute resolution (ADR) procedures to resolve intellectual property (IP) and technology disputes out of court, including mediation, arbitration, expedited arbitration, expert determination and domain name dispute resolution procedures

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Module 1. Resolving IP and Technology Disputes Through ADR

• Court litigation v. ADR

• Mediation, arbitration, expedited arbitration and expert determination

• Domain name dispute resolution

Module 2. Mediation of IP and Technology Disputes

• Preparing and commencing the mediation

• Selection and appointment of the mediator

• Preparatory organization of the mediation

• The role of the different actors at the mediation meeting

• Exploration stage of mediation

• Moving to the negotiation stage

• Concluding phase

Module 3. Arbitration and Expedited Arbitration of IP and Technology Disputes

• Commencement of the arbitration

• Composition and establishment of the arbitral tribunal

• Conduct of the arbitration

• Interim measures

• Evidence and hearings

• The award

• Enforcement of arbitral awards

Module 4. Drafting Efficient Dispute Resolution Clauses

• ADR clauses and submission agreements

• Problematic dispute resolution clauses

Module 5. Domain Name Dispute Resolution

• Understanding the Domain Name System (DNS)

• The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)

• Other domain dispute resolution procedures (including for .PL domain names)

Literatura: (tylko po angielsku)

• WIPO Mediation, Arbitration, Expedited Arbitration and Expert Determination Rules and Clauses, available at: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_446.pdf

• P. Landolt, A. Garcia, Commentary on WIPO Arbitration Rules, available online, 2017, available at: http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/2017commentrulesarb.pdf

• T. Cook, A. Garcia, International Intellectual Property Arbitration, Kluwer Law International, 2010

• Resolving IP and Technology Disputes Through WIPO ADR, available at http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4053

Additional bibliography on IP ADR and domain name dispute resolution may be found at http://www.wipo.int/amc/en/center/bibliography/index.html

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.