Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trade mark law and allied rights

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-IP-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trade mark law and allied rights
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-E160-2SO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kasprzycki, Anna Tischner, Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
Prowadzący grup: Dariusz Kasprzycki, Anna Tischner, Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
Strona przedmiotu: https://ipnt.exlege.uj.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) At the end of the course the student should be able to:

- understand the history and development of trademark law, international, regional and national trend of trademark law, principles of trade mark law

- distinguish trademarks from other kinds of intellectual property;

- know the key concepts, including: trade mark/service mark, non-traditional trademarks, requirements for acquiring a trade mark,“use in commerce”, the concept of priority, trade marks with reputation, well-known trademarks, licensing, assignment, classification systems, opposition, cancellation, exhaustion of the rights conferred by trade mark, infringement, piracy/ counterfeiting, litigation, the territorial nature of a trademark

- understand the requirements for trademark protection and apply the requirements in a case-study

- understand the law and practice relating to the registration, enforcement and exploitation of trade mark rights

At the end of the course the student should be able to:

- explain the definition of industrial design

- describe several international treaties relevant to the protection of designs and explain different approaches to protection of designs at the national level

- explain the main features of the EU design regime

- explain the requirements for registered design protection

- explain the entitlement to the design right and the content of the registered design right

- describe informal design protection

- understand the relationships between competition policy, antitrust law, unfair competition and certain forms of IP protection

- know international treaties relevant to protection against unfair competition and explain developments in EU unfair competition law

- explain typical acts of unfair competition

- explain the role of unfair competition

- know national approaches towards combating unfair competition

- distinguish particular acts of unfair competition


Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) • Student knows English legal terminology, institutions and regulations relevant for trade mark, design and unfair competition protection at the international, regional and national level and properly understands the role of these forms of protection K_W05, K_U01

• Student knows the procedures of trade mark and design registration at international, regional and national level K_W08, K_U03

• Student has knowledge and the ability to correctly interpret the basic concepts of trademark law K_W02, K_W06 , K_W07 , K_W12 , K_U03 , K_U05

• Student has knowledge and the ability to correctly interpret the basic principles of selected institutions from the law of trademarks: K_W02, K_W06, K_W07, K_W12, K_U03, K_U05, K_K02 , K_K04


Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) --------------

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Online consultations; assessment modules in e-learning courses; written exam

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) Passing the course consists of two elements

• Completion of assessment parts included in e-learning modules

• Written exam consisting either of case evaluation or test of 30 questions


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) • Distance-learning lectures (information and problems lectures, case-method approach)

• Powerpoint presentations

• Q&A modules


Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 6 points ECTS x 25 hours = 150 hours, including:

- 76 contact hours (online lecture, online office hours, exams)

- 74 non-contact hours (student’s own work: preparation for classes, preparation for the exam, reading the publications recommended by the lecturer)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) ----------

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Intellectual Property and New Technologies, rok 1

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The content of the module is partly based on the World Intellectual Property Organization course DL-302 Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Detailed module content:

Module 1 Trademarks

• Sources of law (international, European, national). Regulatory instruments.

• Modern notion of trade mark. Definition of a trademark

• Conventional and unconventional trademarks

• Certification marks

• Collective marks

• Unregistered trade marks

Module 2 Trademarks

• Functions of trademark. The notion and the meaning of the case-law of CJ EU

• Requirements for protection.

• Classification of Goods and Services. Nice Agreement

Module 3 Trademarks

• Absolute and relative grounds for refusal.

• Is it a need for substantive examination?

• Acquired distinctiveness

Module 4 Trademarks

• National, European and international routes for obtaining trade mark protection

• Brief characteristic of the procedures

• Time and territory of protection

• The requirement of genuine use

• Well known and reputed trademarks

Module 5 Trademarks

• Exclusive rights conferred by registration

• Exhaustion of the rights conferred by trade mark

• Trade mark infringement

• Enforcement possibilities. Remedies

Module 6 Designs

• Sources of law (international, national, European)

• The notion of design. What can and what cannot be protected as design

• Understanding of novelty and individual character

• Concept of informed user

Module 7 Designs

• Subject-matter of protection

• The notion of product

• Designs as complex products

• Component parts

• Non-visible parts or components.

• Must-fit pieces must-match items. Spare parts

Module 8 Designs

• Entitlement to rights

• Registration procedure

• Effects of registration

Module 9 Designs

• Specificity of Community Design

• Protection of unregistered industrial designs

Module 10 Designs

• Enforcement possibilities

• Overlaps (copyright, unfair competition)

Module 11 Geographical indications

• Concept of protection

• Sources of law

• Different types of GIs

• Ways of protection

Module 12 Unfair Competition

• What is understood as unfair competition.

• The notion of unfair competition act

• National laws and their divergences

• Passing off in the UK and US

• French approach

• General clause approach

• International laws (Paris Convention, TRIPS Agreement)

• Regional laws (EU directives)

Module 13 Unfair Competition

• Variety of unfair competition acts

• Protection of trade names, product imitations, denigration, false statements, unfair advertising (misleading, comparative, etc.), free riding, etc.

• Concept of misleading practices

Module 14 Trade Secrets

• Trade secrets and know-how.

• Legal construction of protection

• Unfair competition act as the source of protection

• EU directive on the protection of undisclosed know-how and business information

Module 15 Brand Management

• Branding

• Brand Management

• Exploiting brands (licensing, co-branding, franchising, character merchandising, nation branding)

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

Justine Pila and Paul Torremans, European Intellectual Property Law, Oxford 2016

Catherine Seville, EU Intellectual Property Law and Policy, Cheltenham UK 2010

J. Mellor, D. Llewelyn, T. Moody-Stuart, D. Keeling, I. Berkley, Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names, London 2011, fifteenth edition;

T. Cottier, P. Véron (editors.), Concise International and European IP Law. TRIPS, Paris Convention, European Enforcement and Transfer of Technology, United Kingdom 2011, second edition

W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, London 2010, seventh edition

Additional literature:

Lionel Bently and Brad Sherman, Intellectual Property Law, Oxford 2014

Charlotte Waelde, Abbe Brown, Smita Kheria, and Jane Cornwell, Contemporary Intellectual Property. Law and Policy, Oxford 2016

Uwagi: (tylko po angielsku)

----------

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.