Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Copyright law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-IP-3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Copyright law
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-E160-2SO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Chwalba, Ewa Laskowska-Litak
Prowadzący grup: Jakub Chwalba, Ewa Laskowska-Litak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) The course aims at providing students with basic knowledge concerning the field of copyright and related rights

Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) Student knows English legal terminology, institutions and regulations, in particular relevant for copyright law and properly understands the role of management of copyright protected works in commercial and R&D activities K_W05, K_U01


Student knows legal terminology, institutions and regulations, in particular relevant for copyright law K_W05


Student correctly interprets legal provisions, in particular concerning copyright protection and new technologies K_U02


Student is able to apply knowledge of law to identify infringements and to avoid them K_U03


Student is able to use appropriate scientific methods in order to identify and analyse problems of copyright and new technologies K_U04


Student is able to interpret and apply legal provisions in cases of copyright infringement K_U05


Student is aware of relevance of appropriate intellectual property management in a company and in a research-development activities K_K02


Student applies rules of respecting copyright protection while individual creation process K_K06

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Passing the course consists of two elements:

1. Completion of assessment parts included in e-learning modules

2. Written exam consisting either of case evaluation or test of 30 questions


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) Online consultations; written exam

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) 1. Distance-learning lectures (information and problems lectures, case-method approach)

2. Powerpoint presentations

3. Q&A modules


Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 6 points ECTS x 25 hours = 150 hours, including:

- 76 contact hours (online lecture, online office hours, exams)

- 74 non-contact hours (student’s own work: preparation for classes, preparation for the exam, reading the publications recommended by the lecturer)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Intellectual Property and New Technologies, rok 1

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lecture 1: Copyright Law: Introduction

Nature and function of copyright law. Justification for monopoly rights. Concept of protection over immaterial goods. Copyright within general framework of intellectual property rights. Copyright as exclusive, transferable rights and as a moral rights protection.

Lecture 2: International sources and principles in copyright law. Copyright EU law and CJEU’s jurisprudence. Europeanization of copyright law.

Lecture 3: Protection subject matter. Work as an object of art and as an object of legal protective norms. Fixation. Originality versus creativity. Jurisprudence of the CJEU in regard to protection subject matter.

Lecture 4: Works: independent – derivative - inspired. Other types of works

Lecture 5: Authorship. Who is author? Justification of authorship. Cooperation while creating a work (co-authorship).

Lecture 6: Copyright as an exclusive right (economic rights) I. Justification of economic rights in a process of law making. History of economic rights.

Lecture 7: Copyright as an exclusive right (economic rights) II. Basic economic rights in WIPO Treaties and the InfoSoc directive. Exhaustion of economic rights. Directive 2001/29/EC, Case C-128/11, UsedSoft GmbH, US approach – first sale doctrine.

Lecture 8: Copyright as a moral right (personal rights protection). Moral protection of authorship versus personal protection of author. Justification of moral rights in XXI century. The Berne Convention and moral rights. Protection over moral rights within EU framework.

Lecture 9: How to limit copyright: exceptions in copyright’s system. Limitation system in continental Europe (so-called exception list in the InfoSoc directive). Fair use system in US/UK legal systems. How to justify new limitations in copyright? How to enforce creativity? Case studies.

Lecture 10: How to limit copyright: exceptions in copyright’s system. Fair use in US/UK legal systems. How to justify new limitations in copyright? How to enforce creativity? Case studies.

Lecture 11: Copyright as a transferable right: contracts. Management system of copyright: license and transfer of rights. Collective management in copyright system.

Lecture 12: Copyright infringement (substantial and procedural issues): How to infringe copyright directly and indirectly? Intermediary’s liability. TPM in copyright (introduction).

Lecture 13: Enforcement of copyright. Enforcement directive. Case studies. Evidence. Right of Information.

Lecture 14: Related rights system. Justification of related rights within copyright. Protection of performers, phonogram producers and broadcasting organizations in Rome Convention.

Lecture 15: Related rights system. TRIPS, WIPO Performances and Phonograms Treaty, Digital Single Market directive

The content of the module is partly based on the World Intellectual Property Organization course WIPO DL-201 Copyright and Related Rights

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

Torremans, Holyoak, Intellectual property law, 2016

Goldstein, Hugenholtz, International copyright: Principles, law and practive, 2013

Gorman, Copyright: Cases and materials, 2011

Kur, Dreier, European Intellectual Property Law (2013)

J. Pila, P. Torremans, European Intellectual Property Law, Oxford 2016

Additional literature:

Strong, Copyright Book: Practical guide, 2016

Riesenhuber, Europäische Methodenlehre, Berlin-New York 2015

Ginsburg, Treppoz, International Copyright Law (2015)

Bently, Sherman, Intellectual Property Law, 4th ed 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.