Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie i prawa pokrewne - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-121-CW Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie i prawa pokrewne - ćwiczenia
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Chwalba
Prowadzący grup: Jakub Chwalba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Student zna i interpretuje normy z zakresu prawa autorskiego (w wymiarze prawniczym-naukowym i praktycznym-biznesowym)

Efekty kształcenia:

1.Znajomość podstawowej terminologii, systematyki i instytucji prawa autorskiego K_W02 (2), K_W04 (2), K_W06 (2), K_W10 (2), K_K02 (2)


2. Identyfikacja podstawowych problemów prawnych prawa autorskiego w Polsce i Europie. K_W02 (2), K_W04 (2), K_W06 (1), K_W08 (1), K_W10 (3), K_W12 (2), K_W13 (3), K_W14(3), K_U06(3), K_U08 (3), K_U10 (3)


3. Znajomość orzecznictwa w zakresie prawa autorskiego, rodzaju podejmowanych decyzji, oraz sposobów uzasadniania rozstrzygnięć prawniczych. K_W05 (1) ,K_W06 (1), K_W11 (2), K_W12 (2), K_W13 (3), K_W14 (3), K_U04(2), K_U06 (3), K_U07 (3), K_U08 (3), K_U09 (3), K_U11 (2)


4. Zna wpływ prawa międzynarodowego i unijnego na polskie prawo autorskie. K_W05(1), K_W06 (2), K_W07 (3), K_W08 (1), K_W09 (2), K_W10 (2), K_W11 (1), K_W12 (1), K_W13 (2), K_W14 (3), K_W15 (2), K_W16 (2), K_U01 (1), K_U02 (3),K_U08 (2), K_U09 (2), K_U12 (3).


5. Pogłębiona znajomość relacji zachodzących pomiędzy systemem ekonomicznym a kształtem uregulowań prawa autorskiego, w szczególności w zakresie rozwoju innowacyjnej gospodarki, zrozumienie relacji pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi, K_W03 (2), K_U01 (3), K_K01 (2)Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe (pisemne) w formie eseju lub testu jednokrotnego wyboru

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium zaliczeniowe na podstawie prawidłowo zaznaczonych odpowiedzi lub weryfikacja merytoryczna przygotowanej wypowiedzi pisemnej studenta

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład, omawianie kazusów i orzecznictwa z uwzględnieniem metody interaktywnej, dyskusja i inne formy aktywizacji studentów.

Bilans punktów ECTS:

0 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.