Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie: Prawo autorskie.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPA-WID-SEM5 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie: Prawo autorskie.
Jednostka: Katedra Prawa Własności Intelektualnej
Grupy: Przedmioty dla programu WPA-0138-1SP
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Marcinkowska
Prowadzący grup: Joanna Marcinkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem prowadzonych zajęć jest pogłębienie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej oraz uświadomienie roli i znaczenia ochrony własności intelektualnej w działalności twórczej, naukowej, badawczo-rozwojowej, zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz budowaniu innowacyjnej gospodarki.

Efekty kształcenia:

Zna pojęcia z zakresu własności intelektualnej, prawa autorskiego i ochrony konkurencji, (K_W05(3), K_W07(2), K_W09(3), K_W10(2) potrafi pozyskać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł - K_U05(3), K_U09(1); dysponuje wiedzą podstawową na temat prawa autorskiego i praw pokrewnych - K_W09 (3), rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej, posiada umiejętność przygotowania prezentacji i wypowiadania się w dyskusji K_U01(3), K_U06(3), K_U07(3) K_U12(2), K_U14(2); podejmuje działania mające na celu społeczne uświadomienie wagi własności intelektualnej w społeczeństwie wiedzy, jest świadomy problemów dotyczących ochrony własności intelektualnej K_K04 (2), K_K05(3), K_K06 (3), K_K09, K_K07 (3)

Wymagania wstępne:

Ukończone dwa lata studiów, w tym zdany egzamin z prawa autorskiego

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność i aktywność na zajęciach oraz poprawne przygotowanie pracy licencjackiej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność i aktywność na zajęciach oraz poprawne przygotowanie pracy licencjackiej.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe, metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Omawianie orzecznictwa z uwzględnieniem metody interaktywnej.


Metoda seminaryjna w postaci przygotowania przez studenta wystąpienia(referat), dyskusje aktywizacyjne nad przeczytanymi tekstami i opracowanymi orzeczeniami.


Omawianie na przykładach zasad redakcji prac dyplomowych. Omawianie zagadnień objętych egzaminem dyplomowym.Bilans punktów ECTS:

14 ECTS t.j. (14 x 25 = 350) w tym:


175 godzin kontaktowych


175 godzin niekontaktowych (zapoznawanie się z literaturą, praca na stronie kursu w systemie Pegaz, praca własna – zapoznanie z aktami normatywnymi, literaturą, orzecznictwem, itp.)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura dobierana w zależności od tematyki pracy. Nie jest ona obowiązująca do zaliczenia seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.