Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyskurs publiczny – dyskurs prywatny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/JP/3/3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyskurs publiczny – dyskurs prywatny
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ziajka
Prowadzący grup: Beata Ziajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z różnymi formami komunikacji językowej i społecznej

Efekty kształcenia:

Student ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów retorycznych i strategii komunikacyjnych oraz zna i rozumie ich znaczenie w wystąpieniach publicznych, w kontaktach interpersonalnych, a także w innych typach komunikacji K_W03.

Student dokonuje analizy różnorodnych zjawisk komunikacyjnych, z wykorzystaniem adekwatnych do typu komunikacji narzędzi, potrafi ocenić poprawność budowy komunikatu pod katem jego funkcji i celu K_U03.

Student potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie, z szacunkiem dla innych, właściwie określając zadania swoje t pozostałych członków grupy K_K04

Wymagania wstępne:

zgodnie z programem studiow

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin po 30 godz.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Bilans punktów ECTS:

3

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Zróżnicowanie języka w zależności od typu dyskursu; wypowiedzi językowe w kontekście społecznym; skutecznosć a etyka wypowiedzi

Pełny opis:

1. Zróżnicowanie języka etnicznego

2. Język w komunikacji społecznej

3. Style funkcjonalne w sytuacji komunikacyjnej

4. Potoczność w języku i kulturze

5. Pojęcie dyskursu w teorii komunikacji językowej i społecznej

6. Wypowiedź językowa w interakcji społecznej

7. Oralność i piśmienność w języku i kulturze

8. Język mówiony i jego cechy

9. Tekst pisany a zapisany

10. Dialogowość i interakcyjność kontaktów językowych

11. Kontakt interpersonalny w sytuacji prywatnej (nieoficjalnej)

12 Cechy komunikacji oficjalnej (publicznej)

13. Komunikacja masowa i medialna

14. Etyka wypowiedzi językowych

15 Zasady współczesnej grzecznej i skutecznej komunikacji językowej

Literatura:

S. Grabias, 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

D. Hymes, 1980, Socjolingwistyka i etnografia mówienia, w: Język a społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa, s. 41-82.

J. Labocha, 1996, Tekst, wypowiedź, dyskurs, w: Styl a tekst, red. S. Gajda, M. Balowski, Opole, s. 49-53.

W. Lubaś, 1979, Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny, Kraków.

K. Pisarkowa, 1976, Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy, Polonica II, s. 256-279.

A. Wilkoń, 1982, Język mówiony a pisany, Socjolingwistyka IV, s. 19-33.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.