Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Estetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/opcja/21/09/10 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Estetyka
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 6.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilianna Bieszczad, Jakub Petri
Prowadzący grup: Lilianna Bieszczad, Jakub Petri
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Efekty kształcenia:

W efekcie zajęć student powinien:

- znać przedmiot badań estetyki oraz relację estetyki względem innych dyscyplin badawczych

- znać podstawowe zagadnienia i kategorie pojęciowe estetyki

- orientować się w najnowszych tendencjach w sztuce i potrafić je usytuować w kontekście przemian ogólnokulturowych

- posiadać wiedzę dotyczącą perspektyw i możliwości budowania filozoficznych i estetycznych koncepcji sztuki współczesnej, znać kategorie badawcze wiązane z najnowszymi dokonaniami artystycznymi

- identyfikować podstawowe problemy związane z ujęciem sztuki współczesnej, wskazując na sposoby ich rozwiązywania w estetyce i filozofii


W toku zajęć student powinien:

- umieć poddawać krytycznemu osądowi i reorganizować wiedzę o estetyce współczesnej

- mieć świadomość istnienia alternatywnych koncepcji ujmowania sztuki współczesnej, przeżycia estetycznego, wartości estetycznych i procesu twórczego

- być otwartym na nowe teorie, idee i postawy, które pojawiają się we współczesnej sztuceForma i warunki zaliczenia:

egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

6

Skrócony opis:

Celem kursu jest prezentacja podstawowych zagadnień z dziedziny estetyki: problem naukowości, przedmiot i metody badawcze, kryzys estetyki, perspektywy współczesnych badań estetycznych

Pełny opis:

Celem kursu jest prezentacja podstawowych zagadnień z dziedziny estetyki: problem naukowości, przedmiot i metody badawcze, kryzys estetyki, perspektywy współczesnych badań estetycznych. Przeanalizowane zostaną poszczególne kategorie estetyczne: dzieło sztuki, wartość estetyczna (piękno), przeżycie estetyczne, proces twórczy. Szczególnie wyeksponowana będzie problematyka dotycząca sztuki współczesnej, rozważania na temat pojmowania sztuki „przed” i „po” przełomie awangardowym, m. in. happening, sztuka performance'u. Analizowane będą: spór o estetyczną naturę sztuki, autonomizm i kontekstualizm w estetyce, relacja pojęć: awangarda – neoawangarda oraz sztuka modernistyczna - postmodernistyczna. Ponadto zaprezentowane zostaną filozoficzne koncepcje estetyki: (estetyka analityczna, fenomenologiczna, hermeneutyczna…), w szczególności antyesencjalizm M. Weitza, instytucjonalna teoria sztuki,G. Dickiego, pojęcie „The Artworld” A. C. Danto, ujęcie sztuki jako gry H.G. Gadamera, estetyka performatywności E. Fischer-Lichte oraz somaestetyka R. Shustermana, estetyka środowiskowa A. Berleanta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dziemidok B., Główne kontrowersje współczesnej estetyki, PWN, Warszawa 2002.

2. Estetyki filozoficzne XX wieku, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2000.

3. Estetyka w świecie, red. M. Gołaszewska, t. I-V, Wyd. UJ, Kraków.

4. Gołaszewska M., Zarys estetyki, PWN, Warszawa 1983.

5. Gołaszewska M., Estetyka współczesności, Wyd. UJ, Kraków 2001.

6. Morawski, Główne nurty estetyki XX wieku, Warszawa 1992.

7. Morawski S., Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985.

8. Tatarkiewicz Wł., Dzieje sześciu pojęć. Problematyka, metody, teorie, Warszawa 1988.

9. Ingarden R., Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i opracowanie A. Tyszczyk, Universitas, Kraków 2005.

uzupełniająca:

A. Berleant, Prze-myśleć estetykę, Universitas, Kraków.

E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, Księgarnia akademicka, Kraków 2008.

H.G.,Gadamer, Aktualność piękna, Sztuka jako gra, symbol i piękno, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1993.

R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna, UWr, Wrocław 1998.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lilianna Bieszczad, Jakub Petri
Prowadzący grup: Lilianna Bieszczad, Jakub Petri
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.