Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak "czytać” dzieła sztuki?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WPl/warsz./32 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak "czytać” dzieła sztuki?
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Oczko
Prowadzący grup: Marcelina Palińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zaznajomienie uczestniczek i uczestników kursu ze sztuką europejską (w wymiarze praktycznym)

Efekty kształcenia:

Student/studentka ma podstawową wiedzę na temat procesów zachodzących w sztuce europejskiej, opanował/opanowała terminologię z poszczególnych dziedzin sztuki, potrafi określić styl, czas i miejsce powstania obiektów oraz opisać i zanalizować dzieło sztuki, ujmując je w szerszym kulturowym kontekście.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: dotychczasowa wiedza (w przypadku studentek i studentów Tekstów Kultury także wyniesiona z wykładu Historia sztuki europejskiej do końca XIX wieku).

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach oraz krótka praca pisemna dotycząca wybranego dzieła sztuki (potraktowana jako praca egzaminacyjna).

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs o charakterze tematycznym poświęcony jest historii sztuki europejskiej od X do końca XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki Krakowa. Warsztaty stanowią nieobowiązkowe ćwiczenia do kursowego wykładu Historia sztuki europejskiej do końca XIX wieku dla studentów drugiego roku studiów licencjackich na kierunku Teksty Kultury, mogą w nich jednak uczestniczyć studenci innych kierunków.

Pełny opis:

Przedmiotem kursu jest panoramicznie ujęta historia sztuki – od średniowiecza do ok. 1900 roku. Na zajęciach szczegółowo omówione zostaną wybrane dzieła sztuki (m.in. malarstwo, rzeźba, architektura, rzemiosło artystyczne) w powiązaniu z szerokim tłem społecznym, historycznym i kulturowym. Za punkt wyjścia posłuży schematyczna klasyfikacja uwzględniająca style historyczne i kierunki artystyczne, zwracając jednak uwagę na współistnienie wielu tradycji. Korzystając z bliskości krakowskich zabytków, część zajęć odbędzie się w terenie ¬m.in. w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, kościele św. Anny czy Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Wizyty w muzeach wiążą się z kupnem biletów (dla studentów do 26. roku życia bilet wstępu w cenie 1 zł).

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

– średniowiecze (wizyta w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka),

– renesans oraz malarstwo flamandzkie i holenderskie XVI i XVII wieku (wizyta w galerii Europeum),

– renesansowe i barokowe kobiety-artystki,

– barok (wizyta w kościele św. Anny w Krakowie oraz w Sali Fontany w Kamienicy pod Gruszką),

– rokoko (malarstwo, meble i wnętrza w stylu Ludwika XV, porcelana miśnieńska),

– klasycyzm (malarstwo, rzeźba, styl empire ¬– wnętrza i ubiór),

– Biedermeier (Galeria Rzemiosła Artystycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie),

– romantyzm, akademizm, realizm (wizyta w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach),

– prerafaelityzm oraz Arts & Crafts,

– secesja (spacer po Krakowie, m.in. Sala Mehoffera, Teatr Stary, Pałac Sztuki, kamienice Talowskiego, kościół oo. Franciszkanów),

– symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm.

Literatura:

Literatura podstawowa (wybrane fragmenty):

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto (dowolne wydanie).

D’Alleva A., Jak studiować historię sztuki, tłum. E. i J. Jedlińscy, Kraków 2008.

Dobrowolski T., Sztuka Krakowa (dowolne wydanie).

Dzieje Krakowa, t. 1-6, Kraków 1979-2004.

Gombrich E. H., O sztuce, tłum. zbiorowe, Poznań 2009.

Krzysztofowicz-Kozakowska S., Krasny P., Walczak M., Sztuka Polski, Kraków 2006.

Marcinkowski W., Zaucha T., Sztuka dawnej Polski. XII-XVIII wiek. Przewodnik, Kraków 2007.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1996 (wydanie V).

Sobieska T., Sobieska K., Blondiau G., Śladami Młodej Polski. Secesja w Krakowie i okolicach/ Rediscovering the Young Poland Movement. Secession in and around Cracow. Guide, Kraków 2003.

Uwagi:

Wizyty w muzeach wiążą się z kupnem biletów (dla studentów do 26. roku życia bilet wstępu w cenie 1 zł).

Warsztaty stanowią nieobowiązkowe ćwiczenia do kursowego wykładu Historia sztuki europejskiej do końca XIX wieku dla studentów drugiego roku studiów licencjackich na kierunku Teksty Kultury, mogą w nich jednak uczestniczyć studenci innych kierunków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.