Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

International Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-BA-IRAS-21 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: International Law
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Laidler
Prowadzący grup: Paweł Laidler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) The aim of the course is to present the most important terms, concepts, ideas and definitions concerning law and legal systems of contemporary world with a special focus on international law. Despite theoretical framework, the classes are planned to initiate discussions and present numerous case studies, as practical and empirical method can enable the students to understand the real character of contemporary law in various states, and the position of international law in international relations, as well as in domestic legal systems. The course consists of two parts: Introduction to the law and International law.

Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) Student:

- knows basic legal definitions, concepts and theories;

- understands the differences between the civil law system and the common law system;

- knows historical and contemporary evolution of the law, both in domestic legal systems and in international perspective;

- knows the sources of domestic and international law;

- is able to define and analyze most important legal institutions (domestic and international);

- is able to solve cases based on analysis of legal texts and their interpretation;

- understands the current challenges of international public law.

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Group project (in groups of 4), essay writing, and final exam.

The group project must refer to the topic of the course which shall be proposed by the professor. Every student must prepare some part of the final presentation of the results of group analysis regarding a legal topic (mostly referring to international law). The group should present the results of the analysis during one of the classes, as arranged with the professor.

The essay may be written on a topic chosen by the student, but approved by the professor. The essay must have the form of a scientific work (structure, references, bibliography) and should consist of minimum 2000 words). The essay should be submitted before the end of the course to the professor.

The final exam has a written form and consists of two parts: case study and essay part (short answers). The dates of the exam should be arranged in the beginning of the course. The final grade is a combination of an essay written by the students at the end of the course (25%) and written exam (75%).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) oral presentation - the ability of students to prepare a group project, and to present the project in a very short presentation referrig to the most important aspects of the analyzed problem, clarity of argumentation;


written essay - formal and pratical elements of writing a research topic, hypothesis, research question, the structure of the essay, logic and clarity of argumentation, important: student's perspective!


final exam - knowledge of the course content, ability to solve legal problems basing on the knowledge and logical argumentation

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) PP presentation, in-class discussion, text analysis, analysis of legal documents, case studies

Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 6 ECTS points:


1 ECTS - attending the classes

1,5 ECTS - preparation and presentation of the group project

1,5 ECTS - writing an essay

2 ECTS - preparation to the classes and to the final exam

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) does not apply

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to present the most important terms, concepts, ideas and definitions concerning law and legal systems of contemporary world with a special focus on international law.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to present the most important terms, concepts, ideas and definitions concerning law and legal systems of contemporary world with a special focus on international law. Despite theoretical framework, the classes are planned to initiate discussions and present numerous case studies, as practical and empirical method can enable the students to understand the real character of contemporary law in various states, and the position of international law in international relations, as well as in domestic legal systems. The course consists of two parts: Introduction to the law and International law.

Literatura: (tylko po angielsku)

Henry J. Abraham, Judicial Process. An Introductory Analysis of the Courts of the United States, England and France. Oxford University Press, New York, 1980.

Anne Barron, Hugh Collins, Emily Jackson (eds.), Introduction to Jurisprudence and Legal Theory. Commentary and Materials, Oxford University Press, New York, 2005

Gideon Boas, Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives, Edward Elgar Publishing Limited, Chetleham, 2012.

Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, New York, 2008.

William Burnham, Introduction to the Law and Legal System of the United States, West Publishing, St. Paul, 2001.

Antonio Cassese, Human Rights in a Changing World, Temple University Press, Philadelphia, 1990.

James Crawford, Cambridge Companion to International Law, Cambridge University Press, New York, 2012.

Ronald Dworkin, Law’s Empire, Harvard University Press, New York, 1986.

Gerhard von Glahn, Law Among Nations, An Introduction to Public International Law, Lexington Press, Lanham, 2007.

Herbert Jacob, et.al. (eds.), Courts, Law and Politics in Comparative Perspective, Yale University Press, New York, 1996.

Mark W. Jonis, International Law, Wolters Kluwer, New York, 2010.

Joanne Hames, Yvonne Loern (eds.), Introduction to Law, Prentice Hall, New York, 2009

Hans Kelsen, A Critical, Detailed, Highly Technical Legal Analysis of the United Nations Charter and Organization. Praeger, New York, 1964.

Hein Koetz, Tony Weir, Konrad Zweigert (eds.), An Introduction to Comparative Law, Oxford University Press, New York, 1998.

Thomas Lundmark, Charting the Divide Between Common Law and Civil Law, Oxford University Press, New York, 2012.

Linda A. Malone, International Law. Emanuel Law Outlines, Aspen Publishers, New York, 2008.

Malcolm N. Shaw, International Law, Cambridge University Press, New York, 2003.

Raymone Wacks, Law: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, New York 2008.

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.