Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Government and Politics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-BA-IRAS-221 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: American Government and Politics
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Laidler
Prowadzący grup: Paweł Laidler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) The aim of the course is to analyze historical and contemporary theoretical and practical aspects of U.S. domestic politics, with a special focus on governmental issues. The students shall learn and understand political processes in the U.S. which led to the creation of the first written constitution, to the creation of the model presidential system of government with separation of powers and checks and balances, and the specifics of the federal system of government. Apart from doctrinal foundations and legal basis, the students shall analyze how political system in the U.S. has evolved in 19th and 20th century, especially with a focus on the changing status of U.S. democracy.

Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) Knowledge of the doctrinal and theoretical foundations of U.S. political and legal system;

Knowledge of the text and real meaning of the U.S. constitution;

Knowledge of the basic principles of U.S. government, such as democracy, rule of law, separation of powers, checks and balances, federalism;

Understanding how political process is made in America and what are its outcomes;

Understanding the reasons of evolution of the powers of government, from the perspective of tripartite form of government, as well as the principle of federalism;

Understanding the challenges of U.S. politics, domestically and internationally.

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) none

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Preparation of a project and its presentation during the class

Final written exam in a form of an essay or an oral exam (to be announced during the course)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) in-class discussions

analysis of readers and legal texts, as well as political statements

preparation of the project

oral public presentation

exam (or essay)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) in-class discussions, project method, PP presentations, analysis of texts, historical and institutional method

Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 4 ECTS:


1 ECTS for attendance

1 ECTS for preparation and presentation of the project

1 ECTS for preparation to classes (readers)

1 ECTS for preparation to the final exam (or essay)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) does not apply

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to analyze historical and contemporary theoretical and practical aspects of U.S. domestic politics, with a special focus on governmental issues.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to analyze historical and contemporary theoretical and practical aspects of U.S. domestic politics, with a special focus on governmental issues. The students shall learn and understand political processes in the U.S. which led to the creation of the first written constitution, to the creation of the model presidential system of government with separation of powers and checks and balances, and the specifics of the federal system of government. Apart from doctrinal foundations and legal basis, the students shall analyze how political system in the U.S. has evolved in 19th and 20th century, especially with a focus on the changing status of U.S. democracy.

Literatura: (tylko po angielsku)

Michael K. Bohn, Presidents in Crisis: Tough Decisions Inside the White House from Truman to Obama, 2016.

Burnham, W. Introduction to the Law and Legal System of the United States. St. Paul 2007.

Christopher Collier, James Lincoln Collier, Decision in Philadelphia: The Constitutional Convention of 1787, 2012.

Robert A. Dahl, How Democratic Is the American Constitution (Second Edition), 2008.

Tom Davis, Martin Frost, Richard E. Cohen, The Partisan Divide: Congress in Crisis, 2014.

Louis J. Fisher, Constitutional Conflicts Between Congress and the President, 2014

Fisher, L., Harriger, K.J. American Constitutional Law. Durham 2011.

Hamilton, A. Madison, J. Jay, J. The Federalist Papers (red. C. Rossiter, C. R. Kessler), New York 1999.

Theodore J. Lowi, Benjamin Ginsberg, Kenneth A. Shepsle, Stephen Ansolabehere, American Government: Power and Purpose (Brief Thirteenth Edition, 2014 Election Update.

Scheb, J.M. Introduction to the American Legal System. Thomson 2001

Tocqueville, A. Democracy in America. New York 1984.

U.S. Constitution.

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.