Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Central and Eastern Europe after 1989

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-BA-IRAS-237 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Central and Eastern Europe after 1989
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Aleksandra Zdeb
Prowadzący grup: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Aleksandra Zdeb
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna i rozumie istotę oraz specyfikę stosunków międzynarodowych, potrafi ze zrozumieniem analizować metody przejmowania władzy przez partie komunistyczne w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, a następnie określić procesy polityczne, które doprowadziły do transformacji politycznych w latach 90. i następnych [K_W04+++], [K_W05+++], [K_W07+++].


EK2: Zna specyfikę i posiada umiejętność ustnego podawania przykładów (w perspektywie historycznej) państw w Europie Środkowej i Południowo Wschodniej o reżimie totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym [K_U03+++], [K_U09++], [K_K02++].


EK3: Potrafi wykazać źródła niepowodzenia integracji wewnątrz bloku państw komunistycznych [K_W08 +], [K_U05 +++].


KE4: Zna i potrafi podać różnice w stopniu zaawansowania transformacji politycznych w poszczególnych krajach regionu oraz ustalić związane z tym procesami możliwości integracji. Potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować swe poglądy [K_K01++],[ K_U05+++], [K_K02++].


EK5: Dostrzega i potrafi ocenić rolę mocarstw w stabilizacji sytuacji politycznej na Bałkanach [K-U03+++], [K-W09 +++].


EK6: Zna i potrafi ocenić politykę poszczególnych państw regionu i UE wobec grup religijnych, etnicznych i językowych oraz przewidzieć skutki tej polityki, tj. stan zagrożenia dla stabilizacji w regionie [K_W09+++], [ K_U05+++].


EK7:Potrafi śledzić bieżące wydarzenia w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej i omawiać je publicznie, a także potrafi prawidłowo ocenić ewolucję i perspektywy głównych procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych w regionie [K_U04++] [K_K01++].


EK 8:Potrafi prawidłowo posługiwać się terminologią stosowaną w badaniach stosunków międzynarodowych, we współdziałaniu z grupą przedstawić publicznie analizę i opracowanie dotyczące procesów zachodzących w Europie Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej [K_U02+],[ K_K02++], [K_K04+], [K_K07+].

Wymagania wstępne:

Znajomość historii powszechnej XX w.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny obejmuje całość treści merytorycznych przedmiotu, zdobytych w czasie prowadzonych zajęć oraz wiedzę zdobytą w czasie samodzielnego studiowania podręczników i literatury przedmiotu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin

Metody dydaktyczne:

Metody podające - opis


Metody podająca – objaśnienie lub wyjaśnienie


Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Metoda problemowa – wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course offers students advanced theoretical, historical, and comparative studies of social and political aspects of the post-1989 period in Central, Eastern and Southeastern Europe. It will use the diverse political trajectories across the post-communist space to probe core debates in both comparative politics and international relations. These include democratization and democratic consolidation, the politics of nationalism, the impact of international institutions on domestic politics (particularly as seen in European Union enlargement), ethnic conflict and state breakup, and finally the problem of building state capacity.

Over the past three decades, former Communist states of Central, Eastern and Southeastern Europe have produced a myriad of governments that include consolidated liberal democracies like in Poland and the Czech Republic, weak democracies like Serbia and Romania, illiberal hybrid regimes like Russia and Ukraine, and entrenched authoritarian dictatorships like Belarus. Nearly all are still struggling to build a civil society based on political pluralism, and an economic sector designed for the free market but still adherent to social welfare. Highlighting certain countries in each region, we will examine the relative capabilities and obstacles each region has experienced in transitioning from decades of various types of authoritarian Communist government. As such, this course provides a balance of theory and example to a series of debates in economic, political, social, and cultural issues that are part of larger studies on theories of democratic transition.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Introduction I. In the Confusing World of Central, Eastern and Southeastern Europe

- Cultural, political, historical borders (maps)

- Identity and discourse

- Empires and Orders.

2. Introduction II. Two Models of Exit from Communism: Central Europe and the Balkans

- disintegration of multinational states - circumstances and causes

- the “velvet revolution” in Czechoslovakia and the Commonwealth of Independent States as models of a peaceful solution for multiethnic states

- causes of ethnic conflicts in the area of the former Yugoslavia

- between democracy and authoritarianism - models of power in the post-communist reality

3. Rise of nationalism in post-Communist Europe

- the phenomenon of nationalism and its variety - the stigma of nationalism after the Second World War

- nationalism in communism - nature and examples

- causes and character of modern nationalism.

4. Challenges of Democratization and Democratic Consolidation: country studies

- Democratization – the notion and theories

- Transformation, transition, consolidation

- Stabilocracies

- Pros and cons of the process for new democracies.

5. Post-Conflict State-Building Processes: the Balkans

- Peace-building and state-building

- Approaches to confict management

- Macedonia, Bosnia, Kosovo as different approaches

- International presence.

6. Between Moskov and Brussels: Ideas and Reality

- Europeization

- Normative power

- Neoimperalism

Nation-states and Accommodation of Minorities: Legal framework of Mutual Coexistence

- evolution of human rights and minority rights in Europe after the Second World War

- minority rights within the European Union

- situation of minorities in the post-communist EU countries on the example of Poland, Lithuania and Latvia

- situation of minorities in the Balkans on the example of Serbia, Montenegro and Croatia.

8. Captured states and the Persistance of Postcommunist Elites

- Post-socialist elites and democracy

- Political culture

- Authoritariam leadership

- Political parties

- State capture.

9. Fighting for the Public Sphere: Civic Resistance under Postcommunism

- Civic mobilization and social movements

- Public sphere and citizen participation

- Power to the people: unrests and uprisings

10. Conclusions. Rise and Fall of Post-Communist Europe: New Authoritarianism

- weakness of democracy in the face of the challenges of the 21st century

- models of governance and social expectations

- a renaissance or a new model of leadership? Statesman or chief?

Literatura: (tylko po angielsku)

Obligatory:

Building Democracy in the Yugoslav Successor States. Accomplishments, Setbacks, and Challenges since 1990, ed. by Sabrina P. Ramet, Christine M. Hassenstab, Ola Listhaug, Cambridge University Press 2017

The Revolutions of 1989 and their Aftermath, ed. by Sorin Antohi and Vladimir Tismaneanu, Central European University Press 2000.

Recommended:

Democracy after Communism, ed. by Larry Diamond and Marc F. Plattner, 2002

Postcommunism and the Theory of Democracy, ed. By Richard D. Anderson Jr., M. Steven Fish, Stephen E. Hanson, & Philip G. Roeder, Princeton University Press 2001

Civil Society and Social Capital in Post-Communist Eastern Europe, ed.by Terry Cox.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.