Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Political Philosophy and IR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-BA-IRAS-40 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Political Philosophy and IR
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Pietrzyk-Reeves
Prowadzący grup: Dorota Pietrzyk-Reeves
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

General knowledge and reflection upon main theories and concepts of western political philosophy and their significance for the IR discipline

Efekty kształcenia:

Upon completion of the course student:

LO1: has good knowledge of the main philosophical (normative) concepts of politics and their development.

LO2: Has good understanding of the impact of normative theories and concepts on theorizing of international relations.

LO3: Can use normative concepts to evaluate different phenomena of politics and international relations.

LO4: During discussions can present his/her views on politics and international relations.

LO5: Can write a short analytical essay and make use of the relevant literature of the subject.

Forma i warunki zaliczenia:

C. Course requirements:

1. Attendance: mandatory

2. Class participation, individual and group contribution to class discussion

2. Mid term exam: after class number 8. Written exam based on the content of the lectures and obligatory readings.

3. Final exam: during exam session. Written exam based on the content of the lectures (classes from 9-15) and obligatory readings.

Final assessment: class participation 20%, mid term exam: 40%, final exam: 40%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

LO1-LO5 written mid-term exam and final exam

LO1-LO4 class discussion


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Class discussion of key texts, lectures with short PP presentations, group discussions

Bilans punktów ECTS:

Lectures: 35 hours

Preparation for class discussion: 30 hours

Obligatory readings: 30 hours

Preparation for the final and mid term exam: 30 hours

Total: 125 h (5 ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

na.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

International Relations and Area Studies, rok 1

Skrócony opis:

"The function of political philosophy is to help to form, sharpen, and critically ground the fundamental understandings that we build up somehow in our minds" (Ken Waltz). The purpose of the course is to examine critically major western political theories from ancient Greece and Rome until 20the century. We will reflect upon fundamental concepts such as the rule of law, mixed government, civic virtue, political community, social contract, constitutionalism, natural rights, revolution etc. We will discuss original texts and will try to apply them to our current concerns in Politics and IR.

Pełny opis:

1. Introduction: What is political philosophy?

2. Plato and Aristotle: the best political order.

Reading: Plato, The Republic (allegory of the cave), Aristotle, Politics

3. Aristotle and Cicero: classical republican theory of politics

Reading: Cicero, The Republic and The Laws, in W. Ebenstein, Great Political Thinkers: Plato to the Present, New York 1969 (Politics Library), pp. 127-139.

4. St. Augustine, St. Thomas and the just war theory.

Reading: Thomas Aquinas, in: A Reader in International Relations and Political Theory, ed. H. Williams et al, Open University Press, Buckingham, 2002, chap. 4.

5. Machiavelli and Renaissance political philosophy.

Reading: Machiavelli, in: A Reader in International Relations and Political Theory, chap. 5.

6. Jean Bodin and the concept of sovereignty

Reading: Jean Bodin, Six Books of the Commonwealth, in Ebenstein, Great Political Thinkers: Plato to the Present.

7. Thomas Hobbes: social contract and the state.

Reading: Hobbes, in A Reader in International Relations and Political Theory, chap. 7

8. John Locke and the foundations of liberalism.

Reading: J. Locke, Second Treatise of Government, (pdf.)

9. Hugo Grotius and the rise of international law concept.

Reading: Grotius, in A Reader in International Relations and Political Theory, chap. 6

10. Jean Jacques Rousseau: social contract, liberty and democracy.

Reading: Rousseau, in A Reader in International Relations and Political Theory, chap. 8

11. Jeremy Bentham and utilitarianism.

Reading: J. Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, chap. 1-2 (available online).

11. Immanuel Kant: deontological ethics and perpetual peace.

Reading: I. Kant, Perpetual Peace in A Reader in International Relations and Political Theory, chap. 9

12. Political ideas in practice:

Reading: The American Declaration of Independence (available online)

The French Declaration of the Rights of Man and Citizen (available online).

12. J.S. Mill, A. de Tocqueville and B. Constant on liberalism and democracy.

Reading: J. S. Mill, On Liberty (pdf.)

13. Hegel and Marx: history, progress and the idea of a communism.

Reading: Hegel and Marx, in A Reader in International Relations and Political Theory.

14. Karl Schmitt and the necessity of the political.

Reading: K. Schmitt, The Concept of the Political (PDF.)

15. Carr, Morgenthau and political realism.

Reading: Carr and Morgenthau, in A Reader in International Relations and Political Theory, chap. 14, 15.

Literatura:

Required readings for the exams (all are available in the Politics Library, Jablonowskich 5 st.):

1. A Reader in International Relations and Political Theory, ed. H. Williams et al, Open University Press, Buckingham, 2002 (selected readings mentioned above).

2. David Miller, Political Philosophy: A Very Short Introduction, Oxford: OUP, 2008 (the whole book).

3. David Boucher, Political Theories of International Relations: From Thucydides to the Present, Oxford University Press, 1998, chap. 2.

Recommended readings:

H.Williams, International Relations in Political Theory, Open University Press, Buckingham, 1992, 1994.

D. Wootton, Modern Political Thought: Readings from Machiavelli to Nietzsche, Hackett Pub., 2008.

L. Strauss, J. Cropsey, History of Political Philosophy, University of Chicago Press, Chicago and London 1987 (for revision and class preparation).

G. Sabine, A History of political theory, New York 1961;

A. Ryan, On Politics: A History of Political Thought: From Herodotus to the Present, New York, 2012.

I. Hampsher-Monk, Modern Political Thought: Major Thinkers from Hobbes to Marx, Blackwell, Oxford, 1992;

Thomas Christiano, John Christma (eds.), Contemporary debates in political philosophy, Wiley-Blackwell, NY, 2009; (Ebrary)

S. Wolin, Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2004.

www.constitution.org www.libertyfund.org (The Online Library of Liberty)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.