Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chiny i Daleki Wschód

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-25R Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Chiny i Daleki Wschód
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stsosunki międzynarodowe-SR)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Głogowski
Prowadzący grup: Aleksander Głogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna proces ewolucji Chin na arenie międzynarodowej [K_W03+] [K_W08 ++]

EK2: Potrafi zanalizować aktualne wydarzenia w Azji Południowo-Wschodniej. [K_W04+] [K_W08 ++] [K_U02++] [K_K01 ++]

EK3: Zna przyczyny i kierunek zmian w polityce zagranicznej Australii. [K_W08 ++] [K_K01 ++]

EK4: Zna najważniejsze procesy integracyjne zachodzące w Azji Południowo-Wschodniej. [K_W04+] [K_W08 ++] [K_K01 ++]

EK5: Potrafi zanalizować współzależność pomiędzy procesami demograficznymi zachodzącymi w państwach Azji Południowo-Wschodniej. [K_W04+] [K_U02 ++]

EK6: Zna interesy głównych mocarstw światowych w Regionie i potrafi z tego punktu widzenia zanalizować aktualne wydarzenia. [K_W08 ++] [K_K01 ++]

EK7: Zna podstawowe założenia polityki UE wobec tego Regionu. [K_W08 ++] [K_K01 ++]

EK8: Zna relacje Polski z państwami Azji Południowo-Wschodniej. [K_W08 ++] [K_K01 ++]


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny/praca zaliczeniowa standardowa skala ocen

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK7: Egzamin pisemny/praca zaliczeniowa, standardowa skala ocen

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca-wykład

Metoda aktywizująca –dyskusja problemowa


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-Wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do wykładu w postaci lektury tekstów– 10 godz.

- Przygotowanie do egzaminu w postaci opracowania zagadnień zawartych w podręcznikach i notatkach z wykładów 20 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Pełny opis:

1. Polityka zagraniczna ChRL od Deng Xiaopinga do Hu Jintao

2. Koncepcja reintegracji Chin-Tybet, Macao, Hong Kong… Tajwan?

3. Reformy gospodarcze w ChRL.

4. Japonia-modernizacja i rosnące ambicje międzyanrodowe.

5. Półwysep Koreański w polityce mocarstw.

6. Dekolonizacja na Dalekim Wschodzie na przykładzie Indonezji.

7. Integracja regionalna na przykładzie ASEAN.

8. Australia-zmiana priorytetów, orientacja na współpracę z państwami azjatyckimi.

9. Współpraca w ramach BRIC-perspektywy na przyszłość.

10. Rosja i Chiny wobec postradzieckich państw Azji Centralnej.

11. Problemy surowcowe.

12. Znaczenie militarne ChRL.

13. Problemy demograficzne państw Dalekiego Wschodu.

14. Polityka UE wobec państw Dalekiego Wschodu.

15. Polityka RP wobec państw Dalekiego Wschodu.

Literatura:

Tomala K. (red.) Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000. Warszawa 2001

Polit J. Chiny. Warszawa 2004

Fenbey J. Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi. Kraków 2009

Marszałek-Kawa J. (red.) Chiny supermocarstwem XXI w. Rozważania na temat polityki... Toruń 2010

Nawrot K. Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN Warszawa 2008

Gacek Ł. Chińskie elity polityczne XX wieku Kraków 2009

Jelonek A., Trojnar E. Malezja. Warszawa 2009

Henshal K. Historia Japonii Warszawa 2010

Patek, Rydel, Węc, Najnowsza historia świata t.1-4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.