Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne i polityczne aspekty terroryzmu międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-35S Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Prawne i polityczne aspekty terroryzmu międzynarodowego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SS)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Głogowski
Prowadzący grup: Aleksander Głogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1:Ma pogłębioną wiedzę o źródłach i historii terroryzmu międzynarodowego

EK2:Ma pogłębioną wiedzę o skutkach działań terroryzmu w skali świata

EK3:Ma pogłębioną wiedzę o tzw. geografii współczesnego terroryzmu i jego uwarunkowaniach

EK4:Ma wiedzę na temat systemów normatywnych i prawnych sposobach zwalczania terroryzmu międzynarodowego

EK5:Ma pogłębioną wiedzę o najnowszych zagrożeniach terrorystycznych i ich odmianach


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu obejmującego całość treści merytorycznych modułu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK5:

Egzamin: pytania testowe otwarte.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

Wykład:

-metody podające – opis

-metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

-metody problemowe – wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godz. kontaktowe:

- wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

- samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura obowiązkowa) – 60 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 30 godz.


Łącznie: 120 godz. (4 pkt. ECTS)


Pełny opis:

Celem modułu jest wprowadzenie studentów w problematykę terroryzmu na świecie. Treści wykładów oraz ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

1. Wstęp – zagrożenie, lęk, terror, niebezpieczeństwo kwestie wstępne.

2. Zagrożenia obiektywne a zagrożenia sprowokowane – podobieństwa i różnice.

3. Globalizm, regionalizm, kultura polityczna jako źródła potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń.

4. Wojna z terroryzmem jako wojna bez wojny?

5. Genealogia terroryzmu – uwikłania historyczne i polityczne, definicje.

6. Ideologiczne źródła terroryzmu (anarchizm, trockizm, maoizm).

7. Współczesny terroryzm i jego odmiany.

8. Terroryzm religijny.

9. Terroryzm separatystyczny, religijny, jednej sprawy, cyberterroryzm, terroryzm broni masowego rażenia.

10. Tzw. święta wojna – dżihad.

11. Terroryzm a media – informacja czy propagowanie lęku i zagrożeń?

12. Prawnomiędzynarodowe aspekty zwalczania terroryzmu międzynarodowego. Konwencje i porozumienia regionalne i globalne.

13. Historia powstania i działalności ugrupowań terrorystycznych w RFN (Frakcja Czerwonej Armii), Włoszech (Czerwone Brygady) oraz Irlandii Płn. (IRA).

14. Współczesny terroryzm bliskowschodni i w Ameryce Łacińskiej.

15. Problemy zwalczania terroryzmu po 11.IX.2001 a kwestia przestrzegania praw człowieka.

Literatura:

Podstawowa:

Chorośnicki M., Terroryzm – analizy i fakty, Kraków 2002;

Gearty C., Terroryzm, Warszawa 1998;

Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 1999.

Uzupełniająca:

Laquer W., Terrorism, New York 1979;

Muszyński J. (red.), Terroryzm polityczny, Warszawa 1981;

Pawłowska A., Terroryzm w Europie XIX-XX wieku, Zielona Góra 1980;

Piątkowski P., Terroryzm; Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa, Warszawa 1966;

Sławik K., Terroryzm. Próba ujęcia całościowego, Poznań 1993;

Stern J., The Ultimate Terrorists, Cambridge 1999;

The World Order, Survival, IISS Quarterly Vol. 47, Nr 4 str. 2-145;

Whittaker D., The Terrorism Reader, London 2001;

9/11 and After, “Foreign Affairs”, November-December 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.