Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antiguas y nuevas amenazas a la seguridad de América Latina y África

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-INP-SDM-39 Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Antiguas y nuevas amenazas a la seguridad de América Latina y África
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Chwiej, Joanna Mormul
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Los estudiantes definen los conceptos básicos relacionados con el tema del curso.

Los estudiantes están familiarizados con diferentes amenazas a la seguridad de América Latina y África.

Los estudiantes saben formar sus propias opiniones sobre contramedidas para prevenir o mitigar los efectos de las amenazas a la seguridad de América Latina y África.


Efekty kształcenia:

EK 1: Student rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe zagrożenia dla bezpieczeństwa Ameryki Łacińskiej oraz Afryki i ich globalne konsekwencje


EK2: Student posiada wiedzę na temat procesów politycznych, społecznych i gospodarczych determinujących zagrożenia bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej oraz Afryce


EK 3: Student potrafi formułować własne opinie na temat możliwych metod zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa na omawianym obszarze


EK 4: Student analizuje zmieniającą się rolę odgrywaną przez państwa latynoamerykańskie i afrykańskie w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego

Wymagania wstępne:

Nivel B1 de español

Forma i warunki zaliczenia:

• Examen escrito (puntos adicionales por la participación activa en las clases)

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Conferencia, discusión, estudio de casos, presentación multimedia

Bilans punktów ECTS:

Horas de contacto:

Conferencia - 30h


El propio trabajo del estudiante:

Preparación para el examen final y la participación activa en las clases - 90h


Total: 120h (4 ETCS)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

stosunki międzynarodowe, rok 1
stosunki międzynarodowe, rok 1

Pełny opis:

El contenido del curso:

1. Principales amenazas a la seguridad global

2. Especificidad regional (América Latina y África)

3. Conflictos intraestatales e interestatales. Estados frágiles en América Latina y África

4. Terrorismo internacional en África y América Latina

5. Delincuencia organizada transnacional en África y América Latina

6. Amenazas demográficas y epidemiológicas en África y América Latina

7. Amenazas medioambientales en África y América Latina

8. La cooperación internacional en la lucha contra las amenazas a la seguridad de América Latina y África

Literatura:

Literatura obligatoria

• Rodrigo Tavares, Security in South America The Role of States and Regional Organization, LYNNE RIENNER PUBLISHERS, 2014.

• Jeronimo Rios, La Arquitectura de La Violencia La Seguridad en América Latina, LA CATARATA, 2015.

• Jorge I. Domínguez, Latin America and the Caribbean in the Post-Cold War Era, University of Pittsburgh Press, 1998.

• Jack Mangala (red.), New security threats and crises in Africa. Regional and international perspectives, Palgrave Macmillan, New York 2010.

• Paul D. Williams, War and Conflict in Africa, Polity Press, Malden, MA 2011.

• Neil Carrier, Gernot Klantschnig, Africa and the War on Drugs, Zed Books, London / New York 2012.

• Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, Oxford University Press, Oxford 2008.

• Alex Thomson, An Introduction to African Politics, Routledge, Polity Press, Malden, MA 2011.

• Samuel Morales, África a través de las amenazas y dinámicas que influyen sobre su seguridad, Análisis GESI, 16/2016.

Literatura adicional recomendada

• Documentos, informes, datos estadísticos

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.