Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Current Developments in International Public Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM-MA-Visegrad-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Current Developments in International Public Law
Jednostka: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Laidler
Prowadzący grup: Paweł Laidler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) The purpose of the course is to learn and analyze contemporary challenges of international public law, both from legal and political perspective. The student shall have the opportunity to learn theoretical and practical aspects of IPL, mostly working on case studies referring to various dimensions of international order and legal system.

Efekty kształcenia:

(tylko po angielsku) EK1: Knows and understands evolution of international law [K_W05+++][K_W09+]

EK2: Has knowledge in the area of legal aspects of states and international organizations [K_W06+ ++] [K_W09+++]

EK3: Has knowledge on political, economic and social processes determining current direction of international law [K_W07++][K_W08++]

EK4: Can understand basic processes in international public law [K_W05+++][K_W09+++]

EK5: Has the ability to discuss various aspects of the status of international human rights [K_U04+ ++][K_W07++][K_K02++]

EK6: Can do a simple research, critical analysis of information and synthesize them [K_U07++] [K_U10++][K_K04+++]

EK7: Can solve easy case studies regarding international public law [K_U04+][K_U08+++][K_K04+ +]

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Forma i warunki zaliczenia:

(tylko po angielsku) Composition – written exam – 75%

presentation or essay – 25%


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

(tylko po angielsku) EK1, EK2, EK3, EK7 – in class discussion, case studies, final exam

EK4, EK5, EK6 – case studies, in-class discussion, presentation or essay

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) lecture, conversatory, PP presentations, in-class discussions

Bilans punktów ECTS:

(tylko po angielsku) 1 ECTS: Participation in classes – 30 h

1 ECTS: Study of books and case studies – 60 h

1 ECTS: student presentation or essay writing

2 ECTS: Preparation for the final exam – 60 h

Total – 5 ECTS (150 h)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(tylko po angielsku) -

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

International Relations

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The purpose of the course is to analyze current challenges of international public law with the special emphasis on such issues as: norms of international law, role of states and international organizations, impact of international law on domestic legal systems, persons and territory in international law, diplomatic and consular law, law of war, and solving international disputes.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

TOPIC 1:

Introductory Lecture: basic legal definitions and terminology; origins of law; divisions of law; fundamental principles of law; law as a guarantee of social and political order;

TOPIC 2:

Brief history of law: law in ancient times; Roman law and its basic components; legal systems of feudal states; reception of Roman law in continental Europe; European and American law in 18th and 19th centuries; major changes and shifts in the 20th century; birth of international law;

TOPIC 3:

Legal norms and sources of international law: types of legal norms occurring in Europe and the United States; basic differences in the sources of law; sources of international law; hierarchy of sources of international law; customary norms;

TOPIC 4:

Creation of international law: theoretical differences between American and European way of creating legal norms; the legislative process in various contemporary states; role of the judge-made law; creation of international legal norms; custom in current international law, international agreement;

TOPIC 5:

Subjects of international law: the states and their legal role; states in international relations; other subjects of international law; current developments in the status of subjects of international law;

TOPIC 6:

Persons in international law: international community and its role; citizenship; international flow of people, extradition and asylum; stateless persons; current problems of individuals from the perspective of international law;

TOPIC 7:

Territory in international law: state territory and legal outcomes; state borders – natural and artificial; international law of sea; international aerial law; international space law;

TOPIC 8:

Diplomatic and consular law: diplomatic mission; privileges and diplomatic immunities; consular relations; current legal developments in diplomatic and consular law;

TOPIC 9:

International organizations: historical growth of international organizations; regional organizations; law as the basis of international relations from the perspective of international organizations;

TOPIC 10:

Dispute resolution in international law: source of international disputes; negotiations; mediation; conciliation; arbitration; international courts and tribunals and their role;

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: WSM-MA-Visegrad-2, w cyklu: 14/15Z, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 1 z 3 04.10.2015 22:18

TOPIC 11:

Law of war: wars and international conflicts; international community versus war; demilitarization and limitation of arms; international peace treaties; current situation in most important regions of the world from the perspective of international law;

TOPIC 12:

Challenges of international law in the 21st century: current status of human rights;

Literatura: (tylko po angielsku)

Gideon Boas, Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives, Edward Elgar Publishing Limited, Chetleham, 2012. Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, New York, 2008.

Antonio Cassese, Human Rights in a Changing World, Temple University Press, 1990.

James Crawford, Cambridge Companion to International Law, Cambridge University Press, New York, 2012.

Gerhard von Glahn, Law Among Nations, An Introduction to Public International Law, Lexington Press, 2007.

Herbert Jacob, et. al., Courts, Law and Politics in Comparative Perspective, Yale University Press, New York, 1996.

Mark W. Jonis, International Law, Wolters Kluwer, 2010.

Hans Kelsen, A Critical, Detailed, Highly Technical Legal Analysis of the United Nations Charter and Organization. Praeger, New York, 1964.

Hein Koetz, Tony Weir, Konrad Zweigert, An Introduction to Comparative Law, Oxford University Press, 1998.

Linda A. Malone, International Law. Emanuel Law Outlines, Aspen Publishers, New York, 2008.

Kyle-Weston Scheuber, Jonathan Crowe, Principles of International Humanitarian Law, Edward Elgar Publishing Limited, Chetleham, 2013. Malcolm N. Shaw, International Law, Cambridge University Press, New York, 2003.

Uwagi: (tylko po angielsku)

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.