Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemiany polityczne Ameryki Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-8ASŁ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Przemiany polityczne Ameryki Łacińskiej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bartnik, Karol Derwich
Prowadzący grup: Anna Bartnik, Karol Derwich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

student posiada wiedzę i rozumie przebieg kluczowych historycznych procesów społecznych i politycznych mających miejsce w Ameryce Łacińskiej.

student zna główne problemy, z którymi borykają się państa i społeczeństwa regionu, m.in głębokie nierówności społeczne, skalę przestępczości, problem handlu narkotykami, korupcji czy walkę o ziemię oraz ich historyczne źródła student posiada wiedzę na temat roli i znaczenia państw Ameryki Łacińskiej w kształtowaniu ładu międzynarodowego

Student potrafi:

zidentyfikować kluczowe procesy społeczno-polityczne, które przesądziły o kształcie współczesnej Ameryki Łacińskiej

analizować i wyjaśniać mechanizmy tworzenia i funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw zamieszkujących Amerykę Łacińską wyznaczyć role i znaczenie Ameryki Łacińskiej w świecie, w tym wskazać na innowacyjne elementy polityk publicznych w regionie;

tudent jest gotów do:

student jest gotowy do odgrywania aktywnej roli w życiu społecznym i publicznym poprzez wdrażanie pogłębionej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, a także umiejętnego korzystania z rzetelnych źródeł wiedzy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

amerykanistyka

Pełny opis:

Uwarunkowania współczesnej sytuacji państw Ameryki Łacińskiej; Kolonializm i neokolonializm; Zimna wojna w Ameryce Łacińskiej: socjalizm latynoamerykański, czas dyktatur wojskowych, doktryna bezpieczeństwa narodowego; teoria zależności i ISI; Czas straconej dekady; Transformacja demokratyczna w państwach Ameryki Łacińskiej. Konsensus waszyngtoński; Kondycja latynoamerykańskich demokracji na początku XXI wieku;Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej: fundamentalne wyzwania

Literatura:

Obowiązkowa

Dzieje Ameryki Łacińskiej, red. T. Łepkowski, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław.

Reid, M., Forgotten Continent. The Battle for Latin American Soul, Yale University Press, 2009.

Eakin M., Historia Ameryki Łacińskiej, WUJ, Kraków 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.