Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy społeczne w Ameryce Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-LL17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy społeczne w Ameryce Łacińskiej
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na drugim roku studiów I stopnia, st.stac, Latynoamerykanistyka (Sem. letni)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Lisińska
Prowadzący grup: Magdalena Lisińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest omówienie wybranych problemów społecznych regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Efekty kształcenia:

W1: student zna różne przyczyny i wymiary nierówności społecznych w regionie w wymiarze klasowym, rasowo-etnicznym.

W2: student zna znaczenie ruchów społecznych w regionie.

W2: zna przyczyny i skutki i mechanizmy wybranych problemów społecznych; zna przyczyny, skutki i mechanizmy przestępczości zorganizowanej.

U1: student potrafi identyfikować i wyjaśniać zjawiska nierówności społecznych w społeczeństwach latynoamerykańskich.

U2: przygotować i zaprezentować w formie pisemnej i ustnej analizę problemów społecznych państw latynoamerykańskich.

U3: student potrafi analizować problemy społeczne w społeczeństwach latynoamerykańskich we współpracy z innymi osobami.

K1: student wykazuje się wrażliwością społeczną na problemy różnic etnicznych, rasowych i wszelkich form dyskryminacji.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie konwersatorium odbywa się na podstawie:

• Przygotowania i aktywności na zajęciach

• Przygotowania prezentacji multimedialnej

• Kolokwium zaliczeniowego

• Obecności


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Pełny opis:

1. Rasa i etniczność. 9 III 2020 r.

A. Posern-Zieliński,, Indianie a państwo w Ameryce Łacińskiej: tubylczy aktywizm wobec etnopolitycznej dominacji władzy [w:] K. Derwich, M. Kania (red.), Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, Kraków 2011.

J. E. Paz-Sóldan, O latynoamerykańskim rasizmie i jego demonach, „Ameryka Łacińska” 2010, nr 1(67).

R. Powęska, Boliwia na beczce prochu. Po ucieczce Moralesa obudziły się demony rasizmu, "Gazeta Wyborcza", 18.11.2019.

M. Gulczyński, Polityka rządu Sebastiana Pinery wobec Mapuchów, "Ameryka Łacińska" 2014, nr 1(83).

Literatura dodatkowa:

M. Ziółkowska-Kuflińska, Wybrane strategie społeczne i polityczne grup indiańskich w północno-wschodniej. Boliwii jako sposób adaptacji do społeczeństwa narodowego, Ameryka Łacińska 2(76) 2012.

2. Ruchy rewolucyjne i partyzanckie. Skutki społeczne. 16 III 2020 r.

U. Drzewiecka, Ruchy partyzanckie w Meksyku”, [w:] K. Derwich, M. Kania (red.), Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, Kraków 2011.

M. Tryc-Ostrowska, Okupacja ambasady w Limie. Okoliczności, przyczyny i skutki, "Ameryka Łacińska" 1997, nr 2 (16).

A. Gruszczak, Współczesne oblicza latynoamerykańskiej guerrilli, "Ameryka Łacińska" 1997, nr 2 (16).

M. Stasiński, Kolumbia. Przeżyli wojnę. Przeżyją pokój?, "Gazeta Wyborcza", 16.06.2017.

M. Stasiński, Kolumbia. Wrzask wojny, szept pokoju, Gazeta Wyborcza, 17.09.2016.

Literatura dodatkowa:

M. Drabiński, Zapatystowska rewolucja polityczno-komunikacyjna (cz. 1), "Ameryka Łacińska" 2018, nr 3(101).

M. Drabiński, Zapatystowska rewolucja polityczno-komunikacyjna (cz. 2), "Ameryka Łacińska" 2018, nr 4(102).

3. Ruchy społeczne i protestu. 23 III 2020 r.

T. Paleczny, Nowe ruchy społeczne w Ameryce Łacińskiej w procesach globalizacji, [w:] W. Bernacki, A. Walaszek (red.), Amerykomania: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Andrzejowi Mani, tom 2, Kraków 2012.

U. Ługowska, Oblicza społecznego radykalizmu w Ameryce Łacińskiej, [w:] M. Gawrycki, Dzieje Kultury Latynoamerykańskiej, Warszawa 2011.

J. Spyra, Chile, Warszawa 2013, s. 592-599.

M. Mazzini, Protesty w Chile. Największe od upadku dyktatury Pinocheta, "Polityka", 28.10.2019.

Literatura dodatkowa:

Joanna Mormul, El invierno chileno de 2011-2012, [w:] K. Derwich, M. Kania (red.), Prawa człowieka w Ameryce Łacinskiej, Kraków 2014.

4. Społeczne skutki populizmu. 30 III 2020 r.

K. Krzywicka, Tradycja populistyczna i nowa lewica latynoamerykańska, [w:] Eadem, Ameryka Łacińska u progu XXI wieku. Studia i szkice, Lublin 2009.

N. Nowakowski, Wpływ populizmu na kształtowanie się polityki społecznej w Ameryce Łacińskiej: przypadek Wenezueli, "Ameryka Łacińska" 2015, nr 304 (89-90).

A. Samson, Kim jest chavista? Charakterystyka organizacji społecznych wspierających rozwój Rewolucji Boliwariańskiej we współczesnej Wenezueli [w:] K. Derwich, M. Kania (red.), Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, Kraków 2011.

W. Duranowski, Bolsa Família – innowacyjna metoda walki z wykluczeniem społecznym w Brazylii, "Ekonomia Społeczna" 2013, nr 2(58-69).

Literatura dodatkowa:

K. Krzywicka, Kultura Polityczna Ameryki Łacińskiej, [w:] Marcin Gawrycki, Dzieje Kultury Latynoamerykańskiej

5. Flm - Water rising (2011). 6 VI 2020 r.

6. Problemy miast i wsi. 20 IV 2020 r.

A. Wądołowska, K. Wołoszczak, Miasto i wieś w Ameryce Łacińskiej, [w:] M. Gawrycki, Dzieje Kultury Latynoamerykańskiej, Warszawa 2011.

M. Wójtowicz, Współczesne problemy urbanizacji i rozwoju miast w brazylijskiej Amazonii, "Studia Miejskie" 2018, nr 29. .

M. Czerny, Rozwój przestrzenny Bogoty a napływ wysiedlonych przymusowo z terenów wiejskich do miasta, "Ameryka Łacińska" 2012, nr 3-4 (77-78).

M. Danielewicz, Slumsy Latynoameryki, [w:] K. Krzywicka, J. Kaczyńska (red.), Oblicza Ameryki Łacińskiej, Lublin 2010.

7. Społeczne problemy kobiet, płeć kulturowa. 27 IV 2020 r.

P. Cichomska, Prawa kobiet i nowoczesność w kręgu cywilizacji latynoamerykańskiej, [w:]

K. Krzywicka, J. Kaczyńska (red.), Oblicza Ameryki Łacińskiej, Lublin 2010.

A. Serafin, Los muxes – uwagi o statusie trzeciej płci w Meksyku. Analiza społeczno-. -prawna zjawiska transpłciowości w meksykańskim stanie Oaxaca, Ameryka Łacińska 2018, nr 1(99).

N. Kaptur, W męskim świecie Ameryki Łacińskiej przemoc wobec kobiet to nie przemoc, tylko pokazywanie im miejsca w szeregu, "Wysokie Obcasy", 8.02.2018.

M. Fernandez, J.-Ch. Rampal, Miasto morderca kobiet, Warszawa 2007, s. 186-206.

Literatura dodatkowa:

M. Śniadecka-Kotarska, Przyczyny udziału kobiet w ruchach powstańczych – guerrilli

w Ameryce Łacińskiej, "Etnografia Polska" 2004, nr 48(1-2).

8. Ekologia, społeczne skutki eksploatacji środowiska. 4 V 2020 r.

F. Rodriguez – Andyjska kultura ekologiczna: wprowadzenie do problematyki, "Ameryka Łacińska" 1996, nr 1(11)

M. Szkwarek, O co chodzi w Buen Vivir?, "Ameryka Łacińska" 2012, nr 2(76).

P. Walewicz, Znaczenie postkolonialnej Ameryki Łacińskiej w kapitalistycznej world-ecology, "Ameryka Łacińska" 2018, nr 4(102) 2018.

M. Rybarczyk, Monika Rębała, Wojna o Amazonię, "Newsweek" 19.06.2011.

M. Mazzini, Bolsonaro, Pierwszy Drwal Ameryki Łacińskiej, "Polityka" 13.01.2019.

9. Handel ludźmi 11 V

J. Kotarski, Handel kobietami a prawa człowieka Argentynie i Brazylii, [w:] K. Derwich, M. Kania (red.), Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej, Kraków 2014.

J. Kotarski, Handel ludźmi w cieniu brazylijskiej polityki sukcesu, [w;] K. Krzywicka (red.), Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej. Lublin 2015.

A. Mazuś, Nierząd: przymus czy wolny wybór? Latynoski pracujące jako prostytutki w Holandii, [w:] J. Zamojski (red.), Migracje. Hiszpańskojęzyczna przestrzeń. Trzy kontynenty, Migracje i społeczeństwo, t. 13, Warszawa 2001.

10. Przestępczość zorganizowana. Skutki społeczne. 1 VI 2020 r.

U. Drzewiecka, Demokratyzacja Meksyku a problem narkotykowy, [w:] K. Krzywicka,

J. Kaczyńska (red.), Oblicza Ameryki Łacińskiej, Lublin 2010.

A. Tomaszczyk, Produkcja i przemyt narkotyków a konflikt zbrojny w Kolumbii, "Ameryka Łacińska" 2007, nr 1 (55).

M. Śniadecka-Kotarska, Boliwia: rozwój ruchu cocaleros a militaryzacja kraju, "Ameryka Łącińska" 2007, nr 1(55).

A. Jargiełło, Założenia strategii bezpieczeństwa Felipe Calderona i Enrique Peñi Nieto w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w Meksyku, Ameryka Łacińska 2018, nr 1(99).

11. Nielegalna migracja do USA. 8 VI 2020 r.

A. Kaganiec-Kamieńska, Cena „amerykańskiego snu”. La ruta de la meurte i problem uprowadzeń migrantów w Meksyku, „Ameryka Łacińska” 2011, nr 1(71).

A. Kaganiec-Kamieńska., „Obcy” czy „człowiek”? Militaryzacja granicy amerykańsko-meksykańskiej a prawa człowieka”, [w:] F. Villagómez Porras (red.), Społeczności pochodzenia latynoamerykańskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa 2008,

s. 87-109.

A. Bartnik, Koniec przywilejów : nowa fala emigracji kubańskiej do Stanów Zjednoczonych, "Ameryka Łacińska" 2017, nr 2(96).

M. Mazzini, Wielka fala migrantów u bram Ameryki, "Polityka" 22.10.2018.

Literatura:

Derwich, K., M. Kania (red.), Prawa człowieka w Ameryce Łacińskiej, Kraków 2014.

Derwich, K., M. Kania (red.), Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, Kraków 2011.

Wybór artykułów z czasopisma "Ameryka Łacińska"

Gawrycki, M. F. (red.), Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Warszawa 2006.

Uwagi:

W semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Każda kolejna nieobecność (usprawiedliwiane są jedynie zwolnienia od lekarza) oznacza konieczność zaliczenia treści omawianych na zajęciach na dyżurze (można posługiwać się notatkami). Odrobienie nieobecności jest możliwe przez okres trwania zajęć dydaktycznych w semestrze letnim. Więcej niż 5 nieobecności, niezależnie od powodu, skutkuje niemożliwością zaliczenia przedmiotu w pierwszym terminie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.