Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.IASP-SDP26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kamieński, Marta Kijewska-Trembecka, Dorota Praszałowicz, Radosław Rybkowski
Prowadzący grup: Łukasz Kamieński, Marta Kijewska-Trembecka, Dorota Praszałowicz, Radosław Rybkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Studenci mają być przygotowani do samodzielnego wyboru i pracy nad rozprawą magisterską, której napisaniu poświęcony beęzie kolejny semestr

Efekty kształcenia:

wybór tematu pracy i jak najlepsze przygotowanie do jej pisania


Wymagania wstępne:

zapis na listę proseminarium

Forma i warunki zaliczenia:

obecność na 3/4 zajęć, napisanie recenzji z pracy mgr z zasobów archiwum IAiSP; wybór i wstępna operacjonalizacja tematu własnej pracy mgr zaakceptowana przez prowadzacego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

jak wyżej

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

-dyskusja na zajeciach na podstawie zadanych wcześniej zagadnień i tekstów

Proseminarium w ilości 2 godzin akademickich tygodniowo, 30 godzin semestralnie.

Konsultacje indywidualne możliwe na każdym dyżurze prowadzącego proseminarium

Dodatkowo konsultacje wg indywidualnych potrzeb drogą mailowąSylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

migracje międzynarodowe
amerykanistyka

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z podstawami pracy nad dysertacja magisterską , jak poszukiwać tematu pracy, jak rozplanować pracę, jak poszukiwać, gromadzić i jak korzystać z materiałów koniecznych do jej napisania.

Pełny opis:

Studenci mają zapoznać się ze specyfiką badań obszarach: socjologicznym, politologicznym, historycznym oraz

-jak skompletować literaturę przedmiotu

- jak przygotować się i z sukcesem przeprowadzić kwerendę; ewentualne badania własne

- jak korzystać z zasobów bibliotek on-line, baz danych, zasobów internetowych

- co to są prawa autorskie i jak wykorzystywać w pracy magisterskiej różnorakie materiały by nie naruszać praw ich autorów

- czym kierować się w wyborze tematu własnej pracy magisterskiej. określić wstępnie jej obszar

- umieć odpowiednio zredagować tekst, przypisy oraz zapisy bibliograficzne;

Literatura:

Babbie, Earl, 2005, Badania społeczne w praktyce, Warszawa: PWN

Eco, Umberto, 2008, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów , Warszawa:Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.